Галицький Автомобільний Клуб
УЗГОДЖЕНО
Комітетом з гірських гонок Автомобільної Федерації України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України
02 грудня 2016 року

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
З ГІРСЬКИХ ГОНОК 2017 РОКУ
ЗАГАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Чемпіонат України з гірських гонок (далі Чемпіонат) проводить Автомобільна Федерація України (ФАУ).

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальні вимоги

1.1.1. Чемпіонат України з гірських гонок (далі за текстом «Чемпіонат») проводить Автомобільна Федерація України(ФАУ). Даний Регламент є керівним документом для всіх змагань, включених у залік Чемпіонату з гірських гонок, як його етапи. Всі етапи організовуються і проводяться відповідно до МСК ФІА, НСК ФАУ, Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв(Серій)України, та інших змагань з автомобільного спорту в Україні, інших регламентуючих документів FIA та FAU стосовно автомобільного спорту, даного Регламенту, а також Додаткового Регламенту і програм, які видаються Організатором змагання.

1.1.2.FAU при необхідності вносить доповнення до цього Регламенту та повідомляє про них у Офіційних бюлетенях FAU.

1.2. Застосування

1.2.1. Тільки FAU може дозволити окремі відхилення від положень даного Регламенту. Про будь-яке порушення цієї регламентації буде повідомлено Спортивним Комісарам, які можуть накласти пеналізацію згідно Розділу 12 НСК FAU. Будь-який випадок, що не передбачено даним Регламентом, буде вивчено Спортивними Комісарами, і тільки вони уповноважені прийняти рішення (статті 11.9.2 і 12.2.2 НСК FAU).

1.2.2. Протягом змагання Директор змагання відповідає за застосування цього Регламенту та Додаткового Регламенту змагання. Він повинен інформувати Спортивних Комісарів щодо будь-якого важливого інциденту, що трапився, який потребує застосування цього Регламенту або Додаткового Регламенту змагання.

1.2.3. Все, що явно не дозволено у відповідності до даного Регламенту, заборонено.

1.2.4. У випадку розбіжностей положень Додаткового Регламенту змагання, включеного у залік Чемпіонату України, з положеннями даного Регламенту та Стандартного Додаткового Регламенту змагання, діють положення даного Регламенту та Стандартного Додаткового Регламенту.

1.3. Чемпіонат складається щонайменше з чотирьох та щонайбільше з семи змагань-етапів. Дата і місце проведення змагань публікуються у Календарному плані автомобільних змагань України. Дозволяється організовувати по два послідовних змагань-етапів Чемпіонату України на двох різних трасах, при їх розташуванні на відстані не більше 200 км протягом двох (трьох) послідовних днів (наприклад, в один уік-енд) з інтервалом щонайменше 12 годин безпосередньо між змагальними частинами (кваліфікаційними/заліковими підйомами) таких змагань-етапів.

1.4. Офіційна мова

Для всіх змагань Чемпіонату офіційною мовою має бути державна мова України. Регламентуючі документи друкуються державною мовою України для всіх етапів Чемпіонату України і додатково англійською мовою для відкритих змагань, включених у календар FIA.

У випадку виникнення будь-яких суперечок стосовно інтерпретації Регламенту тільки текст державною мовою України буде взято до уваги.

1.5. Інтерпретація

Тільки FAU уповноважений вирішувати будь-які розбіжності, що можуть виникнути при виконанні даного Регламенту.

1.6. Дата застосування

Цей Регламент набирає чинності з дати затвердження його Комісією Автомобільного Спорту FAU.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Бюлетень

2.1. Бюлетень

Офіційне письмове повідомлення, яке є невід’ємною частиною Індивідуального Регламенту та призначене для зміни, роз’яснення або доповнення останнього. Бюлетені мають бути затверджені ФАУ або Спортивними Комісарами.

2.2. Закритий Парк

Зона, в якій неможливий ремонт або будь-яка зовнішня допомога, крім випадків, які спеціально передбачені даним Регламентом або Додатковим Регламентом змагання, та куди мають доступ уповноважені Офіційні особи.

2.3. Сервіс

Сервіс буде визначений як незаборонені роботи на автомобілі, що змагається, за винятком випадків, коли їх обмежено даним Регламентом.

2.4. Ознайомлення

Присутність на трасі змагання в будь-який час та в будь-який спосіб, крім пішого, будь-якого водія, який має намір взяти участь в змаганні, після оголошення програми змагання та схеми траси – заборонено.

2.5. Початок/закінчення змагання

Будь-яке змагання починається з адміністративної перевірки та/або передстартової технічної інспекції, та закінчується після закінчення найбільш пізнього строку з наступних:

 • строк подачі протесту або апеляції або закінчення слухань;
 • закінчення адміністративної та технічної перевірки після фінішу, які проводяться у відповідності з НСК FAU.

2.7. Суддя факту

Суддя, чиїм завданням є фіксація факту або його відсутності. Кожен Суддя факту може одночасно контролювати тільки один факт. Такі судді призначаються поіменно.

3. ДОДАТКОВИЙ РЕГЛАМЕНТ

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. Кожен етап Чемпіонату повинен проводитися згідно Додаткового Регламенту. Проект Додаткового Регламенту повинен обов’язково включати в себе список Офіційних осіб змагання, карту змагання та програму проведення змагання.

3.1.2. Додатковий Регламент повинен випускатись окремою книгою формату А-4/А-5 та видаватись кожному водію на передстартовій адміністративній перевірці.

3.1.3.Додатковий Регламент видається Організатором відповідно до положень МСК FIA, НСК FAU, інших регламентуючих документів, перелічених у даному Регламенті, і повинні посилатися на відповідність МСК FIA, НСК FAU і даному Регламенту. Додатковий Регламент повинен відповідати Стандартному Додатковому Регламенту змагання, включеного у залік Чемпіонату в якості його етапу, затвердженого FAU.

3.1.4. У Додатковому Регламенті етапу Чемпіонату України може бути включено окремий залік іншого багатоетапного змагання, в тому числі кубків автомобільних виробників, загальний регламент якого затверджується FAU.

3.1.5.Дві копії затвердженого Організатором проекту Додаткового регламенту (та його електронна копія), який готується Організатором на основі Стандартного Додаткового регламенту етапу Чемпіонату України з гірських гонок, повинні надійти у Комітет з гірських гонок FAU та Дирекцію FAU не пізніше ніж за 1 місяць до дати початку змагання.

3.1.6.Протягом одного тижня після отримання проекту Додаткового Регламенту, FAU повідомить Організатора про будь-які зміни, які повинні бути внесено, завізувати його в порядку, встановленому FAU.

3.1.7. Додатковий Регламент, карта траси повинні бути опубліковані щонайпізніше за 1 місяць до початку змагання.

3.1.8. Після отримання Свідоцтва Організатора від FAU всі зміни до Додаткового Регламенту можуть бути внесені тільки Бюлетенями, після згоди:

ФАУ – до початку технічних перевірок, або Колегією Спортивних Комісарів – під час змагання.

3.1.9.Регламентуючі документи для міжнародних змагань, включених у залік офіційних серій FIA, повинні видаватися у терміни, встановлені для таких змагань FIA.

3.2. Доповнення до Додаткового Регламенту – Бюлетені

3.2.1. Бюлетені можуть бути випущені:

 • Організатором змагання до початку Адміністративної/Технічної перевірки. Вони мають бути представлені для схвалення в FAU.
 • Спортивними Комісарами - протягом змагання.

3.2.2. Бюлетені мають бути надруковані на жовтому папері і повинні бути опубліковані на Офіційній дошці оголошень. На додаток, вони можуть поширюватись за допомогою електронних засобів інформації (на сайті).

3.2.3. Бюлетені повинні бути пронумеровані та датовані. Представники змагання (або водії) повинні підтвердити отримання Бюлетенів підписом, крім випадків, коли це фізично неможливо протягом змагання.

4. ПРЕДСТАВНИКИ ТА ВОДІЇ

4.1. До участі у Чемпіонаті допускаються володарі національних або міжнародних ліцензій водія категорії “ІА”, “ІВ”, “ІС”, “ІD”, “ІR”, “Д0”, “Д1”, “Д2” та володарі національної або міжнародної ліцензії представника категорій “ПІ”, “ПН”, “СР”, “СТ”, виданих FAU, внесених у Реєстр володарів ліцензій FAU та дійсних у поточному році. У порядку, встановленому FAU, до участі у змаганні може бути допущено володаря ліцензії водія категорії «ДЮ».

Учасник може призначити свого Представника - володаря ліцензії представника фізичної особи для взаємодії з Організатором та Офіційними особами змагання. Представник повинен надати письмове підтвердження власних повноважень від учасника. Володарі ліцензій повинні мати документи згідно НСК FAU та інших регламентуючих документів FAU.

4.2. До участі у окремому змаганні-етапу Чемпіонату може бути допущено володаря ліцензії водія, яку видано іншою НАФ (національною автомобільною федерацією іншої країни), однак нарахування очок в залік Чемпіонату проводиться без врахування водіїв-володарів ліцензій, виданих іншими НАФ.

4.3. Для іноземних представників та водіїв повинний бути дозвіл згідно вимог МСК FIA.

4.4. В одному змаганні один водій має право стартувати в двох різних залікових групах на двох різних автомобілях, які відповідають вимогам цих залікових груп, але він повинен перед початком змагань вказати в заявці на участь залікову групу, результат якої буде враховуватись в абсолютному заліку.

4.5. В одному замаганні один водій має право стартувати в двох різних залікових групах на одному автомобілі, який відповідає вимогам однієї із заліковіх груп, а інша за технічними вимогами є вищої заліковою групою для даного автомобіля. При цьому водій повинен перед початком змагань вказати в заявці на участь у змаганні залікову групу, результат якої буде враховуватись в абсолютному заліку. Крім того, обов’язковою вимогою є здійснення водієм під час змагання відповідної кількості кваліфікаційних та залікових підйомів для кожного окремого заліку. Для заліку, який є основним і результати якого будуть враховуватися до абсолютного заліку, водій повинен стартувати спочатку підйоми (кваліфікаційні та залікові) для водіїв, які заявлені до участі у змаганні як основні з бортовими двозначними номерами, а потім здійснювати на цьому ж автомобілі підйоми (кваліфікаційні та залікові) для других водіїв, які заявлені на вже заявлених транспортних засобах і мають трьохзначні бортові номери.

4.6. На одному автомобілі можуть почергово стартувати не більше двох водіїв.

4.7. Водії можуть брати участь у Чемпіонаті у індивідуальному заліку та входити до складу команд у заліку команд.

4.8.Водій, заявлений у індивідуальному заліку, може бути заявлений на одному етапі-змаганні Чемпіонату одночасно тільки за одну команду.

5. ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННІ

5.1. Подача заявочної форми

Після затвердження у встановленому порядку Додаткового Регламенту Організатор змагання, включеного у залік Чемпіонату, за місяць до старту змагання публікує на офіційному сайті FAU - www.fau.ua, та на сайті Комітету гірських гонок FAU - www.epidemia.com.ua Додатковий Регламент змагання і офіційну форму для подачі заявки на участь у змаганні.

Заповнену форму заявки представник надсилає Організатору у порядку, встановленому в Додатковому Регламенті. При реєстрації під час адміністративної перевірки, участь підтверджується офіційною формою. Форма заявки заповнюється друкованими літерами. Заявка, що не вміщує повної інформації або має неточні відомості, відхиляється.

5.2. Подача командної заявочної форми

Командні заявки затвердженої форми подаються при реєстрації з числа водіїв, попередньо заявлених у індивідуальному заліку, та повинні містити в собі: назву і дату змагання, відомості про водіїв, прізвище, ім’я, номер ліцензій водія, залікова група (клас), номер технічного паспорту спортивного транспортного засобу FAU та підписи представника і всіх водіїв. Право заявити команду має особа – володар національної (міжнародної) індивідуальної ліцензії представника, яка представить ліцензію представника відповідної команди. В одному змаганні, включеному у залік Чемпіонату, кількість команд не обмежена.

До участі у змаганні допускаються команди, які мають обов`язкові документи та які складаються під час всього Чемпіонату з довільної кількості водіїв, але з наступними кількісними обмеженнями у складі в одному змаганні: не менше 1 та не більше 5 водіїв у будь-яких залікових групах (класах).

5.3. Останній строк подачі заявок

5.3.1. Попередня заявка повинна бути подана не пізніше ніж за 5 діб до початку змагання.

5.3.2. Останній строк прийому заявок встановлюється щонайпізніше за 48 годин до початку змагання.

5.3.3. У виняткових випадках дозволяється подання заявки щонайпізніше за 12 години до початку змагання.

5.4. Незважаючи на умови п.3.14 НСК ФАУ, яка дозволяє Організатору змагання відмовити у прийому заявки на участь, організатор не може відмовити у прийомі заявки на участь заявнику, який набрав не менше 30% від загальної суми очок, отриманих лідером попередньої класифікації Чемпіонату України з гірських гонок або остаточній класифікації Чемпіонату України з гірських гонок попереднього року, у випадку першого змагання Чемпіонату. Якщо організатор змагання відмовляє у прийомі заявки, він повинен на протязі 48 годин повідомити про це заявника (якщо необхідно, зробити це через ФАУ), а також проінформувати ФАУ.

5.5. Представник змагання може вільно замінити автомобіль, вказаний в заявочній формі, на інший тієї ж групи та того ж класу, до моменту технічної інспекції.

5.6. Гарантії учасника та водія

Заявка є договором між Представником та Організатором. Заявка зобов’язує Представника взяти участь в змаганні, а Організатора – виконати по відношенню до Представника всі положення НСК FAU, даного Регламенту та Додаткового Регламенту змагання. Фактом подання заявки Представник і Водій підтверджують знання МСК FIA, НСК FAU, даного та Додаткового Регламентів, приймають встановлені умови без обмежень, зобов’язуються виконувати всі правила і вимоги МСК FIA, НСК FAU, офіційних осіб змагання та Організатора. Організатор не несе відповідальності за збитки та пошкодження, які спричинено представникам та їхньому майну, за винятком випадків, що прямо передбачені даним Регламентом. Всі Водії беруть участь в змаганні на свій власний ризик. Своїм підписом в заявочній формі Представник та Водій відмовляються від будь-яких прав на компенсацію витрат, які можуть виникнути в результаті події під час змагання, Ця відмова (від будь-яких прав на компенсацію витрат) відноситься до FAU та FIA (у випадку міжнародних змагань), Організатора, Офіційних осіб та інших представників змагання.

5.7. Прийняття заявочної форми

Заявку на участь буде прийнято, тільки якщо вона супроводжується повним заявочним внеском. До цього вона вважається прийнятою умовно. Регламентом змагання може бути передбачене умовне прийняття заявок. Заявник має бути письмово сповіщений за допомогою електронної пошти про те, що його Заявку прийнято умовно, протягом дня, наступного за датою закінчення прийому Заявок.

5.8. Оголошення заявочного внеску

5.8.1. Розмір заявочного внеску встановлюється Організатором змагання та вказується в Додатковому Регламенті.

5.8.2.Учасники змагань повинні внести заявочні внески у вигляді доброчинного внеску для розвитку автомобільного спорту згідно порядку, який встановлюється Додатковим Регламентом змагання.

5.9. Обмеження розміру заявочного внеску для етапу Чемпіонату

Розмір заявочного внеску не повинен перевищувати:

за кожного водія:

 • 2700 грн. для групи А4;
 • 2300 грн. для групи А3, А2, А9К, «ІС»;
 • 1800 грн. для групи А1, А8К, А7К.

за кожну команду:

 • 600 грн.

У випадку відмови учасника від необов'язкової реклами Організатора заявочні внески подвоюються.

5.10. Повернення заявочного внеску

Заявочний внесок повністю повертається:

 • кандидатам, чиї заявки відхилено;
 • випадку, якщо змагання не відбулося.

5.11. Часткове повернення заявочного внеску

Якщо заявлений учасник з форс-мажорних обставин, належним чином перевірених FAU, не брав участі у змаганні, йому повертається 50% заявочного внеску.

5.12. Сплата заявочного внеску на етапі Чемпіонату

 • Заявочний внесок вноситься на користь Організатора змагання.

6. СТРАХУВАННЯ

6.1. Опис страхового покриття

Додатковий Регламент повинен докладно описувати страхове покриття, в тому числі поліси, які отримано Організатором або передбачено для водіїв (опис ризиків та сум покриття).

6.2. Покриття цивільної відповідальності Організатора

6.2.1. Організатор змагання забезпечує покриття цивільно-правової відповідальності власників автомобілів учасників змагання за шкоду життю, здоров’ю та майну третіх осіб у розмірі згідно Рекомендація щодо порядку забезпечення страхового захисту змагань з автомобільного спорту на території України.

6.2.2.Страхування цивільної відповідальності повинно бути оформлене без шкоди будь-якому особистому страховому полісу, який був оформлений представником змагання або будь-якою іншою особою, яка бере участь у змаганні.

6.2.3. Страхове покриття має бути, щонайменше, забезпечене для учасників змагання протягом всієї тривалості змагання від старту і до закінчення змагання або до моменту сходу або виключення зі змагання.

6.3. Винятки зі страхового покриття

втомобілі сервісу та автомобілі ознайомлення, навіть ті, що позначено спеціальними емблемами, які видано Організатором, не охоплені страховим полісом змагання.

6.4. Індивідуальне страхове покриття

Всі представники і водії повинні мати страховий поліс від нещасних випадків на суму, еквівалентну щонайменше 50000 грн.

7. АВТОМОБІЛІ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ

7.1. До участі у Чемпіонаті допускаються омологовані FIA на день проведення передстартового контролю, автомобілі груп N, R, А, які відповідають вимогам Додатку «J» до МСК FIA (згідно ст. 251-255, 260, 260d), а також сертифіковані FAU автомобілі. Всі автомобілі повинні мати Технічний паспорт спеціального механічного транспортного засобу для автомобільного спорту FAU або Технічний паспорт транспортного засобу для автомобільного спорту, виданого НАФ (ASN) іншої країни реєстрації автомобіля.

7.2. Автомобілі допускаються до змагань в абсолютному заліку та у залікових групах А4, А3, А2, А1, А9К, А8К, А7К, ІС, а саме:

Група Вимоги до автомобілів
А4 Автомобілі груп «N», «R», «А» та сертифіковані FAU автомобілі з робочим об'ємом двигуна до 3500 куб. см. включно без наддуву або до 2058 куб. см. включно для двигунів з наддувом Автомобілі Класу 12 (Турінг Автокрос FIA) «Дивізіон 1», що підготовлені за технічними вимогами Чемпіонату України з автомобільного кросу 2017 року. Обов’язкова умова – облаштування всіх вікон автомобіля (вітрового, бокових на дверях, заднього), склом, виробленим серійно заводом-виробником або полікарбонатом товщиною не менше 4 мм+/-0,2 мм. Автомобілі, які допускаються до участі у класах «N4» i «4WD OPEN» згідно Загальному регламенту Чемпіонату України з ралі 2017 року. Використання рестрикторів для всіх автомобілів даної групи не обмежується (є вільним).
А3 Автомобілі груп «N», «R», «А» та сертифіковані FAU автомобілі (в тому числі групи А «кіт-кар» та групи А «Супер-1600») з робочим об'ємом двигуна до 2000 куб.см, а також автомобілі групи «А» з робочим об'ємом двигуна до 1600 куб.см.
А2 Автомобілі ВАЗ-2108 та його модифікації, підготовлені згідно вимог омологації А-5345, а також автомобілі групи N з робочим об’ємом двигуна до 1600 куб.см Автомобілі ВАЗ-2108 (3,4,5) з 16-клапаним двигуном з робочим об’ємом до 1600 куб.см, що підготовлені для участі у кільцевих гонках та відповідають вимогам групи N і вимогам Додатку 1-2 Загального регламенту Чемпіонату України з гірських гонок
А1 Автомобілі груп «N», «R», «А» та сертифіковані FAU автомобілі з робочим об’ємом двигуна до 1400 куб. см.
А9К Автомобілі груп «N», «R», «А» та сертифіковані FAU автомобілі, в т.ч. «Кіт-кар» радянського та іноземного виробництва, з атмосферним двигуном і об’ємом до 2000 куб.см., з приводом на задню вісь. Система живлення без обмежень. Застосування системи живлення з чотирма дроселями дозволена.
А8К Сертифіковані FAU автомобілі з приводом на задню вісь з робочим об’ємом двигуна до 1600 куб.см.(ВАЗ, ІЖ, Москвич та їх модифікації). Система живлення – карбюраторна.
А7К Сертифіковані FAU автомобілі з приводом на задню вісь з робочим об’ємом двигуна до 1300 куб.см. (ВАЗ 2101, ЗАЗ та їх модифікації). Система живлення – карбюраторна.
ІС Автомобілі незалежно від типу приводу та робочого об’єму двигуна, які відповідають технічним вимогам до будь-якої іншої групи Чемпіонату України з гірських гонок та з обов’язковою вимогою, що вони вироблені до 1991 року і це підтверджується офіційним документом (свідоцтвом) про державну реєстрацію транспортного засобу країни реєстрації.

Використання рестрикторів для всіх автомобілів, що допущені до участі у змаганні, не обмежується (є вільним). До змагання у абсолютному заліку можуть бути допущені інші автомобілі, які не відповідають вимогам до автомобілів залікових груп, але відповідають усім вимогам згідно ст.253 Додатку J МСК FІА, в тому числі автомобілі класів ралі WRC і RC1 та автомобілі з електричним мотором максимальною потужністю до 240кВт.

7.3.Змагання у окремих залікових групах проводяться без кількісних обмежень, навіть якщо в заліковій групі (класі) буде заявлено один автомобіль.

7.4. Застосування шин з шипами забороняється в період з 1 квітня по 31 жовтня включно.

8. ІДЕНТИФІКАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ

8.1. Розподіл номерів

Чемпіон України з гірських гонок 2016 року в абсолютному заліку отримує на наступний сезон бортовий стартовий № 01 (№1). У випадку, якщо Чемпіон не приймає участі в змаганні етапу Чемпіонату, цей номер не надається нікому. Водії, що посіли в абсолютному заліку Чемпіонату України з гірських гонок 2015 року з другого по четверте місця, мають право отримати бортові номери відповідно зайнятим місцям – відповідно з 02 по 05 (з 2 по 5) бортові номери, про що сповістити Комітет з гірських гонок FAU про обраний ними номер та зафіксувати його на весь сезон 2016 року. Присвоєння усіх інших стартових номерів здійснюється Організатором за наступним принципом: водіям Організатор присвоює двозначні бортові стартові номери з 06 по 49 (максимально допустима кількість). Бортові номери від 50 до 99 Організатор присвоює учасникам аматорських (клубних) змагань з гірських гонок, що проводяться паралельно зі змаганням-етапом Чемпіонату. водіям, які приймають участь в якості другого водія на вже заявленому на цьому змаганні транспортному засобі, присвоюються трьохзначні бортові номери с співпадаючими десятими та одиницями бортового номеру першого (основного) водія. Тобто ці водії на свій вибір обирають будь-яку першу цифру «сотні» від 1 до 9. Наприклад, перший водій – бортовий номер 25, другий має право обрати бортовий номер – 125, або 225… або 825, або 925. Водії мають право зафіксувати присвоєні їм на першому змаганні-етапі Чемпіонату бортові номери на весь спортивний сезон 2016 року при обов’язковій умові подачі заявки на участь у наступних змаганнях-етапах не менш ніж за троє суток до такого змагання-етапу, в якому він планує прийняти участь, але не пізніше часу публікації попередньо отриманих заявок. В іншому випадку Організатор присвоює водію інший вільний бортовий номер.

8.2. Номери змагань

Організатор зобов’язаний забезпечити кожного водія комплектом офіційних наклейок етапу і включити в Додатковий Регламент змагання схему їх розташування. Протягом усього змагання офіційні наклейки повинні бути розташовані на автомобілі, при цьому вони повинні бути повністю відкриті. За порушення цієї вимоги Представник пеналізується грошовим штрафом, розмір якого повинен бути вказаний в Додатковому Регламенті змагання.

Організатори забезпечать кожного водія наступними матеріалами, які мають бути закріплені на автомобілі встановленим чином до передстартової технічної інспекції. За відсутність обох стартових номерів водій може бути виключений із заліку.

8.2.1. Дверні панно

Для передніх дверей 2 панно, розміром 67 см x 17 см, враховуючи 1 см білої окантовки. Кожне з цих панно повинно включати місце для стартового номера, розміром 15 см x 15 см, яке повинно завжди бути в передній частині цього панно. При використанні номерів більш ніж 99 ширину даного місця може бути збільшено. Цифри будуть жовтого кольору, заввишки 14 см з шириною штриха 2 см, на матовому чорному тлі. Залишок місця від дверного панно залишається для використання Організатором.

Кожне панно має бути розміщено горизонтально біля переднього краю кожної передньої двері, з номером попереду. Верхня частина панно повинна бути розташована на відстані 7-10 см нижче нижньої частини вікна.

Жодні позначення, відмінні від кольорової гами автомобіля, не повинні бути розміщені в межах 10 см від панно.

8.2.2. Переднє панно

Одне панно, яке вписується в прямокутник розміром 43 см x 21,5 см, повинно включати назву змагання.

8.3. Розташування номерів та реклами

Схема розташування номерів та реклами зазначається в Додатку №3 до цього Регламенту. Розташування необов’язкової реклами, що надається Організатором змагання, має бути вказано в Додатковому Регламенті змагання як додаток.

8.4. Прізвище водія

На автомобілях всіх залікових груп в обов’язковому порядку з обох боків наносяться написи на крилах або на задніх бокових вікнах автомобілів: прізвище, ім’я водіїв, репродукції державного прапора України. Висота шрифту для написів на крилах – щонайменше 40 мм, а для написів на вікнах – щонайбільше 100 мм. Інші написи і реклама – згідно НСК FAU.

Написи повинні бути виконані державною мовою України або англійською мовою, але обов’язково однією з них.

Національність водія визначається за державою, яка видала ліцензію.

За відсутність на автомобілі прізвища водія або національного прапора (крім випадків, коли в ході змагання задні бокові вікна автомобіля виявляться розбитими), Представник пеналізується грошовим штрафом, розмір якого повинен бути встановлений на розсуд Спортивних комісарів.

9. РЕКЛАМА

9.1. Обмеження на рекламу

Водії можуть розміщувати на власних автомобілях будь-яку рекламу за умови, що ця реклама:

 • дозволена законодавчими актами України та Регламентом Чемпіонату;
 • не носить образливого характеру;
 • не займає місця, зарезервовані для емблем та номерів змагання;
 • не заважає видимості з місця водія.

9.2. Обов’язкова реклама організатора

Рекламні місця на номерах змагання, які розташовані на дверних панно, призначені для реклами організаторів. Ця реклама є обов’язковою і не може бути відхилена представниками. На панно номерів змагання реклама повинна займати місце тієї ж ширини (50 см) та 14 см заввишки (або 2 х 7 см заввишки), розташоване вище та/або нижче за номери. Текст цієї реклами повинен бути чітко вказаний в Додатковому регламенті або, до дати закриття прийому заявок, в офіційному бюлетені.

9.3. Необов’язкова реклама організатора

Будь-яка інша реклама, запропонована Організатором, може бути тільки додатковою. При відмові від цієї реклами учасники сплачують збільшений внесок, але не більше ніж подвійний внесок який встановлено для представників, що приймають необов’язкову рекламу.

Учасники змагання, які приймають необов’язкову рекламу організаторів, повинні залишити для неї місця, які вказані в Додатку до Додаткового Регламенту.

10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМАГАННЯ

10.1 Загальні вимоги

Кожне змагання включене в залік Чемпіонату повинно бути організоване таким чином, щоб від початку адміністративної перевірки до нагородження переможців проходило щонайбільше два дні (для міжнародних змагань – щонайбільше три дні).

Всі траси повинні бути інспектовані FAU. Секретні траси не допускаються.

10.2. Програма змагання

Етапи Чемпіонату рекомендується проводити за наступним орієнтовним графіком:

П’ятниця/субота
18.00 – 20.00 Адміністративна та технічна перевірки.
Субота/неділя
08:00 – 10:00 Адміністративна та технічна перевірки, медичний контроль водіїв.
10:00 – 10:30 Обов’язковий інструктаж учасників змагання в передстартовій зоні
10:30 – 18:30 Вільні тренування.
Кваліфікаційні підйоми.
Залікові підйоми.
18:30 Фініш змагання.
18:45 Публікація Попередньої класифікації (результатів) змагання.
19:15 Публікація Офіційної остаточної класифікації (результатів) змагання.
19:15 - 20:00 Урочисте закриття змагання та нагородження переможців і призерів змагання.

10.3. Траса

10.3.1. Загальна довжина усіх залікових підйомів повинна бути щонайменше 8 км та щонайбільше 12 км.

10.3.2. Траса може мати один або декілька ухилів з горизонтальними ділянками та спусками. Перепад висот між стартом і фінішем повинен становити щонайменше 5 відсотків.

11. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ

11.1. Спортивні Комісари

Колегія Спортивних Комісарів завжди повинна складатися з трьох Спортивних Комісарів. Двоє з них призначаються в порядку, який встановлює FAU, в тому числі й Голова, а третій призначається Організатором змагання з переліку Офіційних осіб, затвердженого FAU. Повинен бути постійний відповідний зв’язок між Спортивними Комісарами та Директором змагання. Щонайменше один зі Спортивних Комісарів повинен знаходитись поблизу Штабу змагання для прийняття оперативних рішень. На етапах Чемпіонату з гірських гонок, включених в спортивний календар FIA (міжнародних), щонайменше один Спортивний Комісар повинен бути громадянином іншої держави і запрошуватися Організатором з дотриманням процедури FIA.

11.2. Спостерігач ФАУ

Спостерігач FAU розгляне всі аспекти змагання та заповнить відповідну форму звіту Спостерігача.

11.3. Офіцер по зв’язку з учасниками змагання

Основні завдання офіцера по зв’язку з учасниками – інформувати представників та бути посередником. Оскільки цей обов’язок потребує певного знання регламентуючих документів, його має бути доручено офіційній особі, яка має відповідну ліцензію. Такі особи можуть відвідувати засідання Спортивних Комісарів, для того, щоб бути в курсі всіх рішень, що приймаються. Офіцер по зв’язку з учасниками повинен бути легко ідентифікований. Для цього рекомендується:

 • Офіцеру – мати помітний бейдж або жилет.
 • Організатору – представити офіцера учасникам під час брифінгу перед початком змагання.
 • Розмістити фотографії цієї офіційної особи в Додатковому регламенті або бюлетені.

11.3.1. Функції офіцера по зв’язку з учасниками змагання

 • Надавати точні відповіді на всі питання учасників.
 • Надавати всю інформацію та додаткові пояснення стосовно регламентів та ходу змагання.

11.3.2. Посередництво

Офіцер повинен уникати передачі Спортивним Комісарам запитів, які може бути позитивно вирішено чітким поясненням, за винятком протестів (наприклад, спірні питання стосовно часу може бути вирішено за допомогою осіб, які забезпечують хронометраж). Офіцер повинен утримуватись від будь-яких слів та діянь, які можуть призвести до протестів.

11.3.3. Розклад

Під час відкриття Секретаріату офіцер повинен запросити в секретаря свій розклад, який має бути опублікований на дошці оголошень та повинен передбачати присутність цього офіцера:

 • на технічній інспекції;
 • на адміністративній перевірці;
 • на старті змагання;
 • в Закритому Парку;
 • біля закритого парку на фініші змагання (останнє залежить від програми).

11.4. Інші офіційні особи

Директор змагання, Технічний комісар і Головний секретар на етапі Чемпіонату України з гірських гонок запрошуються Організатором з числа осіб, затверджених у порядку, встановленому FAU. Для забезпечення роботи Колегії Спортивних Комісарів, Організатором повинен бути виділений спеціальний секретар (Секретар КСК), який відповідає за підготовку і публікацію офіційних документів, що видаються КСК.

12. ДОКУМЕНТАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЯ

12.1. Документація етапу Чемпіонату

12.1.1. Організатор етапу Чемпіонату України з гірських гонок повинен забезпечити до старту змагань випуск друкованої продукції для глядачів, яка включає в себе схему траси, графік змагання, пам’ятку безпеки, джерело отримання попередніх результатів, проміжні результати в Чемпіонаті, а також іншу інформацію на розсуд Організатора.

12.1.2. Перед стартом змагання Організатор етапу повинен забезпечити публікацію на офіційному сайті змагання (комітету) прес-релізів про змагання, в тому числі після фінішу змагання.

12.2. Стандартні документи ФАУ

Додатковий Регламент, форма заявки, а також протоколи результатів мають відповідати документам стандарту FAU.

12.3. Інформаційний сайт етапу Чемпіонату

12.3.1. На інформаційному сайті змагання (комітету) мають бути опубліковані:

 • Програма та Індивідуальний Регламент змагання.
 • Карта траси змагання.
 • Прес-релізи, випущені Організатором.
 • Інші офіційні документи, в тому числі списки водіїв і класифікацій.
 • Бюлетені та публічні рішення КСК.

Як виняток, сторінка етапу може бути відкрита на офіційних сайтах ФАУ та Комітету, а також додатково на інших автоспортивних сайтах України.

12.3.2. На інформаційному сайті змагання мають бути опубліковані результати проходження водіями траси (підйомів) в режимі «on-line».

12.4. Мова

Всі документи, особливо Додатковий Регламент та Бюлетені, мають бути написані державною мовою України. Для міжнародних змагань - додатково англійською мовою.

12.5. Емблема Чемпіонату

Назва Чемпіонату України з гірських гонок та офіційна приписана емблема FAU повинні бути розташовані на обкладинці Додаткового Регламенту, на будь-яких Бюлетенях і на першій сторінці неофіційних та офіційних результатів.

13. ПЛАН БЕЗПЕКИ

Найперший проект Плану Безпеки має бути представлений до FAU щонайпізніше за 1 місяць до дати початку змагання. Цей проект повинен включати:

 • схему траси змагання;
 • програму змагання;
 • назви служб забезпечення (в тому числі офіційних осіб змагання), прізвища ім'я відповідальних осіб, номери телефонів;
 • схема евакуації потерпілих та перелік місць їх можливого доставлення;
 • легенду та графік перекриття траси, глядацьких зон, небезпечних зон, розміщення всіх необхідних служб та засобів безпеки;
 • службові інструкції для служб забезпечення, та для обслуговуючого персоналу змагання;
 • зразок застереження для глядачів;
 • уточнені деталі зон для глядачів та зон, які заборонено для відвідування публікою.

14. ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЬ

14.1. Адміністративні перевірки

14.1.1. Адміністративні перевірки – перевірки, які виконуються до старту, та містять в собі:

 • перевірку заявочних форм;
 • перевірку ліцензій представника та водія;
 • перевірку документів, які надають право на керування транспортними засобами Водіям;
 • перевірку реєстраційних документів на автомобіль;
 • перевірку наявності медичного допуску до змагань з автомобільного спорту;
 • перевірку наявності у водія полісу страхування від травм та нещасних випадків;
 • для іноземних учасників – дозволу національної федерації.

14.1.2. Запізнення на адміністративну перевірку в межах часу її проведення пеналізується Організатором виключно грошовим штрафом в межах 20% від заявочного внеску.

14.2. Технічна інспекція

14.2.1. Присутність водія на Технічних інспекціях не є обов’язковою.

14.2.2. Запізнення на Технічну інспекцію в межах часу її проведення пеналізується Організатором виключно грошовим штрафом в межах 20% від заявочного внеску.

15. ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ

15.1. Склад змагання

Змагання складається з:

 1. вільного тренування;
 2. кваліфікаційних підйомів;
 3. залікових підйомів (гонки).

15.2. Вільне тренування

15.2.1. Вільні тренування відбуваються згідно програми.

15.2.2. Кожному водію надається можливість здійснити один підйом.

15.2.3. Участь у вільному тренуванні не є обов’язковим.

15.3. Кваліфікаційні підйоми

15.3.1. Кваліфікаційні підйоми відбуваються згідно програми.

15.3.2. Кожному водію надається можливість здійснити два кваліфікаційні підйоми.

15.3.3. Водій зобов’язаний стартувати і фінішувати щонайменше в одному кваліфікаційному підйомі.

15.3.4. Кваліфікаційні підйоми хронометруються. До уваги береться один кращий результат (результат з меншим часом з доданою до нього пеналізацією, вираженою в часі).

15.3.5. Результати кваліфікаційних підйомів є офіційними і визначають порядок старту у залікових підйомах.

15.3.6. Кваліфікаційні підйоми проводяться згідно правил, що застосовуються до залікових підйомів.

15.4. Залікові підйоми (гонка)

15.4.1. Гонка складається з трьох або чотирьох залікових підйомів.

15.4.2. До участі у залікових підйомах допускаються водії, які виконали вимоги п.15.3.3 цього Регламенту.

15.4.3. Розклад стартів у залікових підйомів публікується на офіційній дошці оголошень змагання. Учасники змагання повинні прийняти і керуватися усіма змінами, внесеними в цей розклад. Зміни у розклад стартів можуть бути внесені Спортивними Комісарами. Організатор проводить спочатку всі залікові підйоми для водіїв, які заявлені до участі у змаганні як основні з бортовими двозначними номерами, а потім залікові підйоми для других водіїв, які заявлені на вже заявлених транспортних засобах і мають трьохзначні бортові номери.

15.4.4. Залікові підйоми хронометруються. Результати залікових підйомів є офіційними і визначають остаточну кваліфікацію на змаганні. При розподілі місць до уваги беруться два кращих результати (результати з меншим часом з доданою до нього пеналізацією, вираженою в часі) якщо залікових підйомів було три, або три кращих результати, якщо залікових підйомів було чотири.

Для того, щоб отримати залік в змаганні водій зобов’язаний фінішувати щонайменше в двох залікових підйомах, якщо залікових підйомів було три, або в трьох залікових підйомах, якщо залікових підйомів було чотири.

15.5. Порядок старту

15.5.1. Порядок старту у тренувальних та кваліфікаційних підйомах визначається згідно стартової відомості, визначеної Організатором.

15.5.2.Порядок старту у залікових підйомах визначатиметься за кращим часом проходження водієм одного з кваліфікаційних хронометрованих підйомів. Водій з найменшим часом стартує першим.

При рівності кращих результатів у кількох водіїв, до уваги беруться кращі результати в інших кваліфікаційних підйомах. Відсутність таких результатів прирівнюється до гіршого результату. При подальшій рівності порядок старту у залікових підйомах визначається шляхом жеребкування.

15.5.3. Водії приймають старт згідно стартової відомості. У випадку запізнення на старт водій до даного підйому не допускається.

15.5.4. Інтервал між стартами окремих автомобілів – одна хвилина. На етапах Чемпіонату України з гірських гонок з трасами, прокладеними дорогами з гравійно-ґрунтовим покриттям, в суху погоду протягом усього змагання бажано робити 2-хвилинний інтервал між усіма водіями.

15.5.5. Водії в автомобілях повинні знаходитися на передстартовому майданчику за 10 хвилин до свого старту.

Водії, що запізнилися на свій старт, участі у цьому підйомі не приймають.

15.5.6. Старт – індивідуальний, з місця, з працюючим двигуном, за зеленим сигналом світлофора (або за сигналом стартера), з автоматичним контролем з допомогою фотоелектронної пари за можливим фальстартом. Старт можна приймати з віддалі до стартової лінії, що не перевищує 40см.

15.5.7. При фальстарті результат даного підйому анулюється.

15.5.8. Водії, яким не вдалося стартувати протягом 20 секунд після сигналу старту, покидають трасу і в даному підйомі участі не беруть.

15.5.9. В автомобілі присутній лише водій.

15.6. Фініш

15.6.1. ФФініш – ходом. Суворо забороняється зупинка в зоні між фінішною лінією та знаком «STOP».

Зупинка на лінії знаку STOP обов'язкова, за порушення цієї вимоги: перше порушення – попередження, друге порушення – штраф 200 грн., третє порушення виключення із змагання.

15.6.2. Хронометраж здійснюється з допомогою фотоелектронного пристрою, встановленого на лінії фінішу, яка з’єднана з запам'ятовувальним пристроєм. Хронометраж здійснюється з точність до 0,01 секунди.

15.6.3. В разі виходу з ладу електронного фіксуючого приладу, Спортивні Комісари мають право підбити підсумки підйому за протоколами резервного (дублюючого) хронометражу. На фініші хронометристи повинні розташовуватись на рівні лінії хронометражу, яку відмічено знаком с картатим прапором на червоному тлі.

15.7. «STOP»

15.7.1. Водій повинен зупинитися на пункті «STOP», який позначено знаком «STOP», для запису свого часу фінішу. Знак «STOP» на червоному тлі встановлюється приблизно на 100-300 метрів далі за лінією фінішу. В будь-якому разі відстань від лінії фінішу до знаку «STOP» повинна гарантувати водію можливість повної та безпечної зупинки автомобіля, не вдаючись при цьому до екстреного гальмування.

15.7.2. Рух заднім ходом в зоні контролю посту «STOP» суворо заборонений і приведе до пеналізації водія згідно рішення Спортивних комісарів.

15.7.3. Організатор повинен забезпечити наявність на посту «STOP» інформаційного табло на якому будуть опубліковуватись результати по відповідному підйому.

15.8. Норма часу

15.8.1.З метою планування проведення змагання та подальшого дотримання Програми змагання Організатор на кожний кваліфікаційний та заліковий підйом встановлює Норму часу, яку повинна бути зазначено в Додатковому регламенті. Організатору рекомендується розраховувати норму часу, враховуючи дистанцію підйому, найкращий та найгірший час, який отримували водії на цій трасі в попередньому році та ін. Перевищення водієм Норми часу при проходженні будь-якого підйому результат даного підйому анулюється. При будь-якій затримці (перевищенні норми часу) водій повинен щонайшвидше звільнити залікову дистанцію та прибрати свій автомобіль у безпечне місце (евакуювати, тощо).

15.9. Ретардери на трасі змагання

15.9.1. На трасі змагання можливо застосування ретардерів тільки при виконанні Організатором змагання наступних зобов’язань:

 • Ретардер повинен вільно проглядатися зі спортивного автомобіля на відрізку не менше 200 метрів. У випадку, коли це неможливо, на трасі під час змагання мають бути встановлені додаткові вказівники, на яких буде чітко вказано відстань, що лишилась до ретардера.
 • Ретардер повинен бути відмічений на Схемі траси із роз’ясненням в Додатковому Регламенті або в Бюлетені щодо матеріалу, який застосовано для обладнання ретардеру. Рекомендується віддавати перевагу солом’яним пресованим тюкам. У разі застосування у автомобільних покришок, їх необхідно надійно з’єднувати болтами через шайби. Покришки вантажних автомобілів мають бути у кількості двох штук у пачці, покришки легкових автомобілів мають бути у кількості чотирьох штук у пачці. Для чіткого та контрастного виділення ретардерів із покришок, покришки повинні бути червоного та білого кольору та розміщуватися у пачці по черзі. У темний час доби елементи ретардера повинні маркуватися світловідбиваючими пристроями.
 • Під час ознайомлення з трасою змагання ретардер має бути чітко відмічений на місцевості (фарбою на асфальті, конусами або чимось аналогічним на ґрунті) таким чином, щоб під час ознайомлення були зрозумілі геометричні параметри проїзду.
 • На місці встановлення ретардера, при проведенні змагання повинен знаходитись комісар або суддя факту, який має радіозв’язок з Директором змагання та/або Начальником безпеки змагання. Якщо інше не передбачено затвердженим Планом безпеки, повинні використовуватись ретардери, що відповідають схемі, вказаній у Додатку 2 цього Регламенту.

15.9.2. Будь-яке порушення проходження ретардера пеналізується часовим штрафом за кожне таке порушення шляхом додавання до часу проходження підйому, на якому буле скоєно це порушення:

 • перше порушення - 10 секунд;
 • друге порушення – 20 секунд;
 • третє порушення - 30 секунд;
 • четверте порушення на змаганні – виключення зі змагання.
 • Порушення рахуються за весь період змагання.
© 2012 – 2021 Галицький Автомобільний Клуб