Галицький Автомобільний Клуб
УЗГОДЖЕНО
Комітетом з гірських гонок Автомобільної Федерації України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України
26 грудня 2012 року

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
З ГІРСЬКИХ ГОНОК 2013 РОКУ
ЗАГАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Чемпіонат України з гірських гонок (далі Чемпіонат) проводить Автомобільна Федерація України (ФАУ).

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальні вимоги

1.1.1. Чемпіонат України з гірських гонок (далі Чемпіонат) проводить Автомобільна Федерація України (ФАУ). Даний Регламент є керівним документом для всіх змагань, включених у залік Чемпіонату з гірських гонок, як його етапи. Всі етапи організовуються і проводяться відповідно до МСК ФІА, НСК ФАУ, Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв(Серій), інших регламентуючих документів ФІА та ФАУ стосовно автомобільного спорту, даного Регламенту, а також Індивідуального Регламенту і програм, які видаються Організатором змагання.

1.1.2. ФАУ при необхідності вносить доповнення до цього Регламенту та повідомляє про них у Офіційних бюлетенях ФАУ.

1.2. Застосування

1.2.1. Тільки ФАУ може дозволити окремі відхилення від положень даного Регламенту. Про будь-яке порушення цієї регламентації буде повідомлено Спортивним Комісарам, які можуть накласти пеналізацію згідно Статей 152 и 153 НСК. Будь-який випадок, що не передбачено даним Регламентом, буде вивчено Спортивними Комісарами, і тільки вони уповноважені прийняти рішення (Стаття 141 НСК).

1.2.2. Протягом змагання Директор відповідає за застосування цього Регламенту та Індивідуального Регламенту змагання. Він повинен інформувати Комісарів щодо будь-якого важливого інциденту, що трапився, який потребує застосування цього Регламенту або Індивідуального Регламенту змагання.

1.2.3. Все, що явно не дозволено у відповідності до даного Регламенту, заборонено.

1.2.4. У випадку розбіжностей положень Індивідуального Регламенту змагання, включеного у залік Чемпіонату України, з положеннями даного Регламенту та Стандартного Регламенту змагання, діють положення даного Регламенту та Стандартного Регламенту.

1.3. Кількість етапів для Чемпіонату

Чемпіонат складається щонайменше з чотирьох та щонайбільше з семи змагань-етапів. Дата і місце проведення змагань публікуються у Календарному плані автомобільних змагань України.

1.4. Офіційна мова

Для всіх змагань Чемпіонату офіційною мовою має бути державна мова України. Регламентуючі документи друкуються державною мовою України для всіх етапів Чемпіонату України і додатково англійською мовою для відкритих змагань, включених у календар ФІА.

У випадку виникнення будь-яких суперечок стосовно інтерпретації Регламенту тільки текст державною мовою України буде взято до уваги.

1.5. Інтерпретація

Тільки ФАУ уповноважений вирішувати будь-які розбіжності, що можуть виникнути при виконанні даного Регламенту.

1.6. Дата застосування

Цей Регламент набирає чинності з 1 січня 2013 року

2. ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Бюлетень

Офіційне письмове повідомлення, яке є невід’ємною частиною Індивідуального Регламенту та призначене для зміни, роз’яснення або доповнення останнього. Бюлетені мають бути затверджені ФАУ або Спортивними Комісарами.

2.2. Закритий Парк

Зона, в якій неможливий ремонт або будь-яка зовнішня допомога, крім випадків, які спеціально передбачені даним Регламентом або Індивідуальним Регламентом змагання, та куди мають доступ уповноважені Офіційні особи.

2.3. Сервіс

Сервіс буде визначений як незаборонені роботи на автомобілі, що змагається, за винятком випадків, коли їх обмежено даним Регламентом.

2.4. Ознайомлення

Присутність на трасі змагання в будь-який час та в будь-який спосіб, крім пішого, будь-якого водія, який має намір взяти участь в змаганні, після оголошення програми змагання та схеми траси – заборонено.

2.5. Початок/закінчення змагання

Будь-яке змагання починається з адміністративної перевірки та/або Технічної інспекції, та закінчується після:

 • закінчення терміну подання протестів або апеляцій або закінчення слухань;
 • закінчення адміністративної перевірки та контролю після фінішу, які проводяться у відповідності з НСК ФАУ.

2.7. Суддя факту

Суддя, чиїм завданням є фіксація факту або його відсутності. Кожен Суддя факту може одночасно контролювати тільки один факт. Такі судді призначаються поіменно.

3. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. Кожен етап Чемпіонату повинен проводитися згідно Індивідуального Регламенту. Проект Індивідуального Регламенту повинен обов’язково включати в себе список Офіційних Осіб змагання, карту змагання та програму проведення змагання.

3.1.2. Індивідуальний Регламент повинен випускатись окремою книгою формату А-4/А-5 та видаватись кожному водію на передстартовій адміністративній перевірці.

3.1.3. Індивідуальний Регламент видається Організатором відповідно до положень МСК ФІА, НСК ФАУ, інших регламентуючих документів, перелічених у даному Регламенті, і повинні посилатися на відповідність МСК ФІА, НСК ФАУ і даному Регламенту. Індивідуальний Регламент повинен відповідати Стандартному Регламенту змагання, включеного у залік Чемпіонату в якості його етапу, затвердженого ФАУ.

3.1.4. У Індивідуальному Регламенті етапу Чемпіонату України може бути включено окремий залік іншого багато етапного змагання, в тому числі кубків автомобільних виробників, загальний регламент якого затверджується ФАУ за поданням Комітету з гірських гонок ФАУ.

3.1.5. Дві копії затвердженого Організатором проекту Індивідуального регламенту (та його електронна копія) який готується Організатором на основі Стандартного регламенту етапу Чемпіонату України з гірських гонок, повинні надійти у Комітет з гірських гонок та ФАУ не пізніше ніж за 1-місяць до дати початку змагання.

3.1.6. Протягом одного тижня після отримання проекту Індивідуального Регламенту, ФАУ повідомить організатора про будь-які зміни, які повинні бути внесено, завізувати його в порядку, встановленому ФАУ.

3.1.7. Індивідуальний Регламент, карта траси повинні бути опубліковані щонайпізніше за 1 місяць до початку змагання.

3.1.8. Після отримання Свідоцтва Організатора від ФАУ всі зміни до Індивідуального Регламенту можуть бути внесені тільки Бюлетенями, після згоди:

ФАУ – до початку технічних перевірок, або Колегією Спортивних Комісарів – під час змагання.

3.1.9. Регламентуючі документи для міжнародних змагань, включених у залік офіційних серій ФІА, повинні видаватися у терміни, встановлені для таких змагань ФІА.

3.2. Доповнення до Індивідуального Регламенту – Бюлетені

3.2.1. Бюлетені можуть бути випущені:

 • Організаторами до початку Адміністративної/Технічної перевірки. Вони мають бути представлені для схвалення в ФАУ.
 • Спортивними Комісарами протягом змагання.

3.2.2. Бюлетені мають бути надруковані на жовтому папері і повинні бути опубліковані на офіційній дошці оголошень. На додаток, вони можуть поширюватись за допомогою електронних засобів інформації (на сайті).

3.2.3. Бюлетені повинні бути пронумеровані та датовані. Учасники змагання (або водії) повинні підтвердити отримання Бюлетенів підписом, крім випадків, коли це фізично неможливо протягом змагання.

4. УЧАСНИКИ ТА ВОДІ

4.1. До участі у Чемпіонаті допускаються володарі національних або міжнародних ліцензій водія категорії «С0», «С1», «ДО», «ДС» та володарі національної або міжнародної ліцензії учасника категорій «СР», «СТ», «УО», «УН», виданих ФАУ, внесених у Реєстр володарів ліцензій ФАУ та дійсних у поточному році. За окремим рішенням комітету з гірських гонок до змагань може бути допущено володаря ліцензії водія категорії «ДЮ».

Учасник може призначити свого Представника -володаря ліцензії учасника фізичної особи для взаємодії з Організатором та Офіційними особами змагання. Представник повинен надати письмове підтвердження власних повноважень від учасника. Володарі ліцензій повинні мати документи згідно НСК ФАУ та інших регламентуючих документів ФАУ.

4.2. До участі у національному змаганні може бути допущено володаря ліцензії, яку видано іншою ASN, однак класифікації та очок в національному Чемпіонаті він не отримує.

4.3. Для іноземних учасників та водіїв повинний бути дозвіл згідно Статті 70 МСК.

4.4. В одному змаганні один водій має право стартувати в двох різних залікових групах на двох різних автомобілях, але він повинен перед початком змагань вказати залікову групу результат якої буде враховуватись в абсолютному заліку.

4.5. На одному автомобілі можуть стартувати не більше двох водіїв.

4.6. Водії можуть брати участь у Чемпіонаті у індивідуальному заліку та входити до складу команд у заліку команд.

4.7. Водій, заявлений у індивідуальному заліку, може бути заявлений одночасно тільки за одну команду.

5. ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННІ

5.1. Подача заявочної форми

Після затвердження у встановленому порядку Індивідуального Регламенту Організатор змагання, включеного у залік Чемпіонату, за місяць до старту змагання публікує на офіційному сайті ФАУ www.fau.ua, та на сайті Комітету гірських гонок ФАУ www.epidemia.com.ua Індивідуальний Регламент змагання і офіційну форму для подачі заявки на участь у змаганні.

Заповнену форму заявки учасник надсилає Організатору у порядку, встановленому в Індивідуальному Регламенті. При реєстрації під час адміністративної перевірки, участь підтверджується офіційною формою. Форма заявки заповнюється друкованими літерами. Заявка, що не вміщує повної інформації або має неточні відомості, відхиляється.

5.2. Подача командної заявочної форми

Командні заявки затвердженої форми подаються окремо, по кожному командному заліку, при реєстрації з числа водіїв, попередньо заявлених у індивідуальному заліку, та повинні містити в собі: назву і дату змагання, відомості про водіїв, прізвище, ім’я, номер ліцензій водія, клас(група), номер технічного паспорту автомобіля, та підписи учасника і всіх водіїв. Право заявити команду має особа – володар національної (міжнародної) індивідуальної ліцензії учасника, яка представить ліцензію учасника відповідної команди; В одному змаганні, включеному у залік Чемпіонату, кількість команд не обмежена.

До участі у змаганні допускаються команди які мають обов`язкові документи та які складаються під час всього Чемпіонату з довільної кількості водіїв, але з наступними кількісними обмеженнями у складі в одному змаганні: не менше 2 та не більше 5 водіїв у будь -яких класах (групах).

5.3. Останній строк подачі заявок

5.3.1. Попередня заявка повинна бути подана не пізніше ніж за 3 доби до початку змагань.

5.3.2. Останній строк прийому заявок встановлюється щонайпізніше за 48 годин до початку змагань.

5.3.3. У виняткових випадках дозволяється подання заявки щонайпізніше за 12 години до початку змагань.

5.4. Відмова в прийомі заявочної форми

Організатор має право відмовити у прийомі заявки без вказування причин (ст. 74 НСК ФАУ. Якщо організатор змагання відмовляє учаснику у прийомі його заявки, він повинен на протязі 48 годин повідомити про це учасника, який подав попередню заявку (якщо необхідно, зробити це через ФАУ), а також проінформувати ФАУ.

5.5. Виправлення в заявочній формі

Учасник змагання може вільно замінити автомобіль, вказаний в заявочній формі, на інший тієї ж групи та того ж класу, до моменту Технічної Інспекції.

5.6. Гарантії учасника та водія

Заявка є договором між Учасником та Організатором. Заявка зобов’язує Учасника взяти участь в змаганні, а Організатора – виконати по відношенню до Учасника всі положення НСК ФАУ, даного Регламенту та Індивідуального Регламенту змагання. Фактом подання заявки учасник і водій підтверджують знання МСК ФІА, НСК ФАУ, даного та Індивідуального Регламентів, приймають встановлені умови без обмежень, зобов’язуються виконувати всі правила і вимоги МСК ФІА, НСК ФАУ, офіційних осіб змагання та Організатора. Організатор не несе відповідальності за збитки та пошкодження, які спричинено Учасникам та їхньому майну, за винятком випадків, що прямо передбачені даним Регламентом. Всі Водії беруть участь в змаганні на свій власний ризик. Своїм підписом в заявочній формі Учасник та Водій відмовляються від будь-яких прав на компенсацію витрат, які можуть виникнути в результаті події під час змагання, Ця відмова (від будь-яких прав на компенсацію витрат) відноситься до ФАУ та ФІА (у випадку міжнародних змагань), Організатора, Офіційних осіб та інших учасників змагання.

5.7. Прийняття заявочної форми

Заявку на участь буде прийнято, тільки якщо вона супроводжується повним заявочним внеском. До цього вона вважається прийнятою умовно. Регламентом змагання може бути передбачене умовне прийняття заявок. Заявник має бути письмово сповіщений за допомогою електронної пошти про те, що його Заявку прийнято умовно, протягом дня, наступного за датою закінчення прийому Заявок.

5.8. Оголошення заявочного внеску

5.8.1. Розмір заявочного внеску встановлюється Організатором змагання та вказується в Індивідуальному Регламенті.

5.8.2. Учасники змагань повинні внести заявочні внески у вигляді доброчинного внеску для розвитку автомобільного спорту згідно порядку, який встановлюється Індивідуальним Регламентом змагання.

5.9. Обмеження розміру заявочного внеску для етапу Чемпіонату

Розмір внеску не повинен перевищувати:

за кожного водія:

 • 1500 грн. для групи А4;
 • 1200 грн. для групи А3, А2, А9К;
 • 1000 грн. для групи А1, А8К, А7К.

за кожну команду:

 • 300 грн.

У випадку відмови учасника від необов'язкової реклами Організатора заявочні внески подвоюються.

5.10. Повернення заявочного внеску

Заявочний внесок повністю повертається:

 • кандидатам, чиї заявки відхилено;
 • випадку, якщо змагання не відбулося.

5.11. Часткове повернення заявочного внеску

Якщо заявлений учасник з форс-мажорних обставин, належним чином перевірених ФАУ, не брав участі у змаганні, йому повертається 50% заявочного внеску.

5.12. Сплата заявочного внеску на етапі Чемпіонату

 • Заявочний внесок вноситься на користь Організатора змагання.

6. СТРАХУВАННЯ

6.1. Опис страхового покриття

Індивідуальний Регламент повинен докладно описувати страхове покриття, в тому числі поліси, які отримано організатором або передбачено для водіїв (опис ризиків та сум покриття).

6.2. Покриття цивільної відповідальності Організатора

6.2.1. Організатор змагання забезпечує покриття цивільно-правової відповідальності власників автомобілів учасників змагання за шкоду життю, здоров’ю та майну третіх осіб у розмірі не менше 500 000 грн.

6.2.2. Страхування цивільної відповідальності повинно бути оформлене без шкоди будь-якому особистому страховому полісу, який був оформлений учасником змагання або будь-якою іншою особою, яка бере участь у змаганні.

6.2.3. Страхове покриття має бути, щонайменше, забезпечене для учасників змагання протягом всієї тривалості змагання від старту і до закінчення змагання або до моменту сходу або виключення зі змагання.

6.3. Винятки зі страхового покриття

Машини сервісу та автомобілі ознайомлення, навіть ті, що позначено спеціальними емблемами, які видано організатором, не охоплені страховим полісом змагання.

6.4. Індивідуальне страхове покриття

Всі учасники і водії повинні мати страховий поліс від нещасних випадків на суму, еквівалентну щонайменше 5000 грн.

7. АВТОМОБІЛІ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ

7.1. До участі у Чемпіонаті допускаються омологовані ФІА на день проведення передстартового контролю, автомобілі груп N, R, А, які відповідають вимогам Додатку «J» до МСК ФІА (згідно ст. 251-255, 259) а також сертифіковані ФАУ автомобілі. Всі автомобілі повинні бути внесені у Національний реєстр спеціальних механічних транспортних засобів для автомобільного спорту.

7.2. Автомобілі допускаються до змагань в абсолютному заліку та у залікових групах А4, А3, А2, А1, А9К, А8К, А7К, а саме:

Група Вимоги до автомобілів
А4 Автомобілі груп N, А та сертифіковані ФАУ автомобілі з робочим об'ємом двигуна до 3500 куб. см. включно без наддуву або до 2058 куб. см. включно для двигунів з наддувом
А3 Автомобілі груп N, А та сертифіковані ФАУ автомобілі (в тому числі групи А «кіт-кар» та групи А «Супер-1600») з робочим об'ємом двигуна до 2000 куб. см, а також автомобілі групи А з робочим об'ємом двигуна до 1600 куб. см.
А2 Автомобілі ВАЗ 2108 та його модифікації, підготовлені згідно вимог омологації А-5345, а також автомобілі групи N з робочим об’ємом двигуна до 1600 куб. см.
А1 Автомобілі груп N, А та сертифіковані ФАУ автомобілі з робочим об’ємом двигуна до 1400 куб. см.
А9К Автомобілі груп N, А та сертифіковані ФАУ автомобілі в т.ч. Кіт-кар радянського та іноземного виробництва, з атмосферним двигуном і об’ємом до 2000 куб.см., з приводом на задню вісь. (Система живлення без обмежень). Застосування системи живлення з чотирма дроселями дозволена. (Система живлення — вільна).
А8К Сертифіковані ФАУ автомобілі з приводом на задню вісь з робочим об’ємом двигуна до 1600 куб.см.(ВАЗ, ІЖ, Москивич та їх модификації).
А7К Сертифіковані ФАУ автомобілі з приводом на задню вісь з робочим об’ємом двигуна до 1300 куб.см. (ВАЗ 2101, ЗАЗ та їх модифікації).

7.3. Змагання у окремих групах проводяться без кількісних обмежень, навіть якщо в класі буде заявлено один автомобіль.

7.4. Застосування шин з шипами забороняється в період з 1 квітня по 1 грудня.

8. ІДЕНТИФІКАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ

8.1. Розподіл номерів

Чемпіон України минулого року в абсолютному заліку отримує на наступний сезон № 1. У випадку, якщо Чемпіон не бере участі в змаганні етапу Чемпіонату, цей номер не надається нікому. Присвоєння усіх інших стартових номерів здійснюється Організатором.

8.2. Номери змагань

Організатор зобов’язаний забезпечити кожного водія комплектом офіційних наклейок етапу і включити в Індивідуальний Регламент змагання схему їх розташування. Протягом усього змагання офіційні наклейки повинні бути розташовані на автомобілі, при цьому вони повинні бути повністю відкриті. За порушення цієї вимоги Учасник пеналізується грошовим штрафом, розмір якого повинен бути вказаний в Індивідуальному Регламенті змагання.

Організатори забезпечать кожного водія наступними матеріалами, які мають бути закріплені на автомобілі встановленим чином до Технічної інспекції. За відсутність обох стартових номерів учасник може бути виключений із заліку.

8.2.1. Дверні панно

Для передніх дверей 2 панно, розміром 67 см x 20 см, враховуючи 1 см білої окантовки. Кожне з цих панно повинно включати місце для стартового номера, розміром 19 см x 19 см, яке повинно завжди бути в передній частині цього панно. При використанні номерів більш ніж 99 ширину даного місця може бути збільшено. Цифри будуть жовтого кольору, заввишки 14 см з шириною штриха 2 см, на матовому чорному тлі. Залишок місця від дверного панно залишається для використання організатором.

Кожне панно має бути розміщено горизонтально біля переднього краю кожної передньої двері, з номером попереду. Верхня частина панно повинна бути розташована на відстані 7-10 см нижче нижньої частини вікна.

Жодних позначень, відмінних від кольорової гами автомобіля, не повинно бути розміщено в межах 10 см від панно.

8.2.2. Переднє панно

Одне панно, яке вписується в прямокутник розміром 43 см x 21,5 см, повинно включати назву змагання.

8.3. Розташування номерів та реклами

Розташування номерів та реклами має бути вказане в Індивідуальному Регламенті як додаток.

8.4. Прізвище водія

На автомобілях всіх залікових груп в обов’язковому порядку з обох боків наносяться написи на крилах або на задніх бокових вікнах автомобілів: прізвище, ім’я водіїв, репродукції державного прапора України. Висота шрифту для написів на крилах – щонайменше 40 мм, а для написів на вікнах – щонайбільше 100 мм. Інші написи і реклама – згідно НСК ФАУ.

Написи повинні бути виконані державною мовою України або англійською мовою, але обов’язково однією з них.

Національність водія визначається за державою, яка видала ліцензію.

За відсутність на автомобілі прізвища водія або національного прапора (крім випадків, коли в ході змагання задні бокові вікна автомобіля виявляться розбитими), учасник пеналізується грошовим штрафом, розмір якого повинен бути встановлений на розсуд Спортивних комісарів.

9. РЕКЛАМА

9.1. Обмеження на рекламу

Учасники можуть розміщувати на власних автомобілях будь-яку рекламу за умови, що ця реклама:

 • дозволена законодавчими актами України та Регламентом Чемпіонату;
 • не носить образливого характеру;
 • не займає місця, зарезервовані для емблем та номерів змагання;
 • не заважає видимості з місця водія.

9.2. Обов’язкова реклама організатора

Рекламні місця на номерах змагання, які розташовані на дверних панно, призначені для реклами організаторів. Ця реклама є обов’язковою і не може бути відхилена учасниками. На панно номерів змагання реклама повинна займати місце тієї ж ширини (50 см) та 14 см заввишки (або 2 х 7 см заввишки), розташоване вище та/або нижче за номери. Текст цієї реклами повинен бути чітко вказаний в Індивідуальному регламенті або, до дати закриття прийому заявок, в офіційному бюлетені.

9.3. Необов’язкова реклама організатора

Будь-яка інша реклама, запропонована організатором, може бути тільки додатковою. При відмові від цієї реклами учасники сплачують збільшений внесок, але не більше ніж подвійний внесок який встановлено для учасників, що приймають необов’язкову рекламу.

Учасники, які приймають необов’язкову рекламу організаторів, повинні залишити для неї місця, які вказані в Додатку до Індивідуального Регламенту.

10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМАГАННЯ

10.1 Загальні вимоги

Кожне змагання включене в залік Чемпіонату повинно бути організоване таким чином щоб від початку адміністративної перевірки до нагородження переможців проходило щонайбільше два дні (для міжнародних змагань – щонайбільше три дні).

Всі траси повинні бути інспектовані ФАУ. Секретні траси не допускаються.

10.2 Тривалість Дня

Максимальна тривалість Дня не повинна перевищувати 18годин водіння для будь-якого Водія.

10.3. Програма змагання

Етапи Чемпіонату рекомендується проводити за наступним орієнтовним графіком:

П’ятниця/субота
18.00 – 20.00 Адміністративна та технічна перевірки.
Субота/неділя
08:00 – 10:00 Адміністративна та технічна перевірки, медичний контроль водіїв.
11:00 – 19:00 Старт змагання.
Вільні тренування.
Кваліфікаційні підйоми.
Залікові підйоми.
19:00 Фініш змагання.
19:15 Публікація офіційних попередніх результатів.
19:20 Урочиста церемонія нагородження за попередніми результатами.
19:45 Затвердження результатів, проведення необхідних перевірок.
20.00 Остаточне визначення переможців.

10.4. Траса

10.4.1. Загальна довжина усіх залікових підйомів повинна бути щонайменше 8 км та щонайбільше 12 км.

10.4.2. Траса може мати 1 або декілька ухилів з горизонтальними ділянками та спусками. Перепад висот між стартом і фінішем повинен становити щонайменше 5 відсотків.

11. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ

11.1. Спортивні Комісари

Колегія Спортивних Комісарів завжди повинна складатися з трьох членів. Двоє з них призначаються ФАУ, в тому числі й Голова, а третій призначається Організатором змагання з переліку Офіційних осіб, затвердженого ФАУ за поданням комітету. Повинен бути постійний відповідний зв’язок між Спортивними Комісарами та Директором гонки. Щонайменше один зі Спортивних Комісарів повинен знаходитись поблизу Штабу змагання для прийняття оперативних рішень. На етапах Чемпіонату з гірських гонок, включених в спортивний календар ФІА (міжнародних), щонайменше один Спортивний Комісар повинен бути громадянином іншої держави і запрошуватися Організатором з дотриманням процедури ФІА.

11.2. Спостерігач ФАУ

Спостерігач ФАУ розгляне всі аспекти змагання та заповнить відповідну форму звіту Спостерігача.

11.3. Офіцер по зв’язку з учасниками змагання

Основні завдання офіцера по зв’язку з учасниками – інформувати учасників та бути посередником. Оскільки цей обов’язок потребує певного знання регламентуючих документів, його має бути доручено офіційній особі, яка має відповідну ліцензію. Такі особи можуть відвідувати засідання Спортивних Комісарів, для того, щоб бути в курсі всіх рішень, що приймаються. Офіцер по зв’язку з учасниками повинен бути легко ідентифікований. Для цього рекомендується:

 • Офіцеру – мати помітний бейдж або жилет.
 • Організатору – представити офіцера учасникам під час брифінгу перед початком змагання.
 • Розмістити фотографії цієї офіційної особи в індивідуальному регламенті або бюлетені.

11.3.1. Функції офіцера по зв’язку з учасниками змагання

 • Надавати точні відповіді на всі питання учасників.
 • Надавати всю інформацію та додаткові пояснення стосовно регламентів та ходу змагання.

11.3.2. Посередництво

Офіцер повинен уникати передачі Спортивним Комісарам запитів, які може бути позитивно вирішено чітким поясненням, за винятком протестів (наприклад, спірні питання стосовно часу може бути вирішено за допомогою осіб, які забезпечують хронометраж). Офіцер повинен утримуватись від будь-яких слів та діянь, які можуть призвести до протестів.

11.3.3. Розклад

Під час відкриття Секретаріату офіцер повинен запросити в секретаря свій розклад, який має бути опублікований на дошці оголошень та повинен передбачати присутність цього офіцера:

 • на технічній інспекції;
 • на адміністративній перевірці;
 • на старті змагання;
 • в Закритому Парку;
 • біля закритого парку на фініші змагання (останнє залежить від програми).

11.4. Інші офіційні особи

Директор змагання, Технічний комісар і Головний секретар на етапи Чемпіонату України з гірських гонок запрошуються Організатором з числа осіб, затверджених у порядку, встановленому ФАУ за поданням комітету з гірських гонок. Для забезпечення роботи Колегії Спортивних Комісарів, Організатором повинен бути виділений спеціальний секретар (Секретар КСК), який відповідає за підготовку і публікацію офіційних документів, що видаються КСК.

12. ДОКУМЕНТАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЯ

12.1. Документація етапу Чемпіонату

12.1.1. Організатор етапу Чемпіонату України з гірських гонок повинен забезпечити до старту змагань випуск друкованої продукції для глядачів, яка включає в себе схему траси, графік змагання, пам’ятку безпеки, джерело отримання попередніх результатів, проміжні результати в Чемпіонаті а також іншу інформацію на розсуд Організатора.

12.1.2. Перед стартом змагання Організатор етапу повинен забезпечити публікацію на офіційному сайті змагання (комітету) прес-релізів про змагання, в тому числі після фінішу змагання.

12.2. Стандартні документи ФАУ

Індивідуальний Регламент, форма заявки, а також протоколи результатів мають відповідати документам стандарту ФАУ.

12.3. Інформаційний сайт етапу Чемпіонату

12.3.1. На інформаційному сайті змагання (комітету) мають бути опубліковані:

 • Програма та Індивідуальний Регламент змагання.
 • Карта траси змагання.
 • Прес-релізи, випущені Організатором.
 • Інші офіційні документи, в тому числі списки водіїв і класифікацій.
 • Бюлетені та публічні рішення КСК.

Як виняток, сторінка етапу може бути відкрита на офіційних сайтах ФАУ та Комітету, а також додатково на інших автоспортивних сайтах України.

12.3.2. На інформаційному сайті змагання мають бути опубліковані результати проходження водіями траси (підйомів) в режимі «on-line».

12.4. Мова

Всі документи, особливо Індивідуальний Регламент та Бюлетені, мають бути написані державною мовою України. Для міжнародних змагань додатково англійською мовою.

12.5. Емблема Чемпіонату

Назва Чемпіонату України з гірських гонок та офіційна приписана емблема ФАУ повинні бути розташовані на обкладинці Індивідуального Регламенту, на будь-яких Бюлетенях і на першій сторінці неофіційних та офіційних результатів.

13. ПЛАН БЕЗПЕКИ

Найперший проект Плану Безпеки має бути представлений до ФАУ щонайпізніше за 1 місяць до дати початку змагання. Цей проект повинен включати:

 • схему траси змагання;
 • програму змагання;
 • назви служб забезпечення (в тому числі офіційних осіб змагання), прізвища ім'я відповідальних осіб, номери телефонів;
 • схема евакуації потерпілих та перелік місць їх можливого доставлення;
 • легенду та графік перекриття траси, глядацьких зон, небезпечних зон, розміщення всіх необхідних служб та засобів безпеки;
 • службові інструкції для служб забезпечення, та для обслуговуючого персоналу змагання;
 • зразок застереження для глядачів;
 • уточнені деталі зон для глядачів та зон, які заборонено для відвідування публікою.

14. ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЬ

14.1. Адміністративні перевірки

14.1.1. Адміністративні перевірки – перевірки, які виконуються до старту, та містять в собі:

 • перевірку заявочних форм;
 • перевірку ліцензій Учасників та Водія;
 • перевірку документів, які надають право на керування транспортними засобами Водіям;
 • перевірку реєстраційних документів на автомобіль;
 • перевірку наявності медичного допуску до змагань з автомобільного спорту;
 • перевірку наявності у Водія полісу страхування від травм та нещасних випадків;
 • для іноземних учасників – дозволу національної федерації.

14.1.2. Запізнення на адміністративну перевірку в межах часу її проведення пеналізується Організатором виключно грошовим штрафом в межах 20% від заявочного внеску.

14.2. Технічна інспекція

14.2.1. Присутність водія на Технічних Інспекціях не є обов’язковою.

14.2.2. Запізнення на Технічну Інспекцію в межах часу її проведення пеналізується Організатором виключно грошовим штрафом в межах 20% від заявочного внеску.

15. ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ

15.1. Склад змагання

Змагання складається з:

 1. вільного тренування;
 2. кваліфікаційних підйомів;
 3. залікових підйомів (гонки).

15.2. Вільне тренування

15.2.1. Вільні тренування відбуваються згідно програми.

15.2.2. Кожному водію надається можливість здійснити два підйоми.

15.2.3. Участь у вільному тренуванні не є обов’язковим.

15.3. Кваліфікаційні підйоми

15.3.1. Кваліфікаційні підйоми відбуваються згідно програми.

15.3.2. Кожному водію надається можливість здійснити два кваліфікаційні підйоми.

15.3.3. Водій зобов’язаний стартувати і фінішувати щонайменше в одному кваліфікаційному підйомі.

15.3.4. Кваліфікаційні підйоми хронометруються. До уваги береться один кращий результат (результат з меншим часом).

15.3.5. Результати кваліфікаційних підйомів є офіційними і визначають порядок старту у залікових підйомах.

15.3.6. Кваліфікаційні підйоми проводяться згідно правил, що застосовуються до залікових підйомів.

15.4. Залікові підьоми (гонка)

15.4.1. Гонка складається з трьох або чотирьох залікових підйомів.

15.4.2. До участі у залікових підйомах допускаються водії, які виконали вимоги п.15.3.3.

15.4.3. Розклад стартів у залікових підйомів публікується на офіційній дошці оголошень змагання. Учасники повинні прийняти і керуватися усіма змінами, внесеними в цей розклад. Зміни у розклад стартів можуть бути внесені Спортивними Комісарами.

15.4.4. Залікові підйоми хронометруються. Результати залікових підйомів є офіційними і визначають остаточну кваліфікацію на змаганні. При розподілі місць до уваги беруться два кращих результати (результати з меншим часом) якщо залікових підйомів було три, або три кращих результати, якщо залікових підйомів було чотири.

Для того, щоб отримати залік в змаганні водій зобов’язаний фінішувати щонайменше в двох залікових підйомах, якщо залікових підйомів було три, або в трьох залікових підьомах, якщо залікових підйомів було чотири.

15.5. Порядок старту

15.5.1. Порядок старту у тренувальних та кваліфікаційних підйомах визначається згідно стартової відомості, визначеної Організатором.

15.5.2. Порядок старту у залікових підйомах визначатиметься за кращим часом проходження водієм одного з кваліфікаційних хронометрованих підйомів. Водій з найменшим часом стартує першим.

При рівності кращих результатів у кількох водіїв, до уваги беруться кращі результати в інших кваліфікаційних підйомах. Відсутність таких результатів прирівнюється до гіршого результату. При подальшій рівності порядок старту у залікових підйомах визначається шляхом жеребкування.

15.5.3. Водії приймають старт згідно стартової відомості. У випадку запізнення на старт водій до даного підйому не допускається.

15.5.4. Інтервал між стартами окремих автомобілів – одна хвилина. На етапах Чемпіонату України з гірських гонок з трасами, прокладеними дорогами з гравійно-грунтовим покриттям, в суху погоду протягом усього змагання бажано робити 2-хвилинний інтервал між усіма водіями.

15.5.5. Водії в автомобілях повинні знаходитися на передстартовому майданчику за 10 хвилин до свого старту.

Водії, що запізнилися на свій старт, участі у цьому підйомі не приймають.

15.5.6. Старт – індивідуальний, з місця, з працюючим двигуном, за зеленим сигналом світлофора (або за сигналом стартера), з автоматичним контролем з допомогою фотоелектронної пари за можливим фальстартом. Старт можна приймати з віддалі до стартової лінії, що не перевищує 40см.

15.5.7. При фальстарті результат даного підйому анулюється.

15.5.8. Водії, яким не вдалося стартувати протягом 20 секунд після сигналу старту, покидають трасу і в даному підйомі участі не беруть.

15.5.9. В автомобілі присутній лише водій.

15.6. Фініш

15.6.1. Фініш – ходом. Суворо забороняється зупинка в зоні між фінішною лінією та знаком «STOP».

Зупинка на лінії знаку STOP обов'язкова, за порушення цієї вимоги: перше порушення – попередження, друге порушення – штраф 200 грн., третє порушення виключення із змагання.

15.6.2. Хронометраж здійснюється з допомогою фотоелектронного пристрою, встановленого на лінії фінішу, яка з’єднана з запам'ятовувальним пристроєм. Хронометраж здійснюється з точність до 0,01 секунди.

15.6.3. В разі виходу з ладу електронного фіксуючого приладу, Спортивні Комісари мають право підбити підсумки підйому за протоколами резервного (дублюючого) хронометражу. На фініші хронометристи повинні розташовуватись на рівні лінії хронометражу, яку відмічено знаком с картатим прапором на червоному тлі.

15.7. «STOP»

15.7.1. Водій повинен зупинитися на пункті «STOP», який позначено знаком «STOP», для запису свого часу фінішу. Знак «STOP» на червоному тлі встановлюється приблизно на 100-300 метрів далі за лінією фінішу. В будь- якому разі відстань від лінії фінішу до знака «STOP» повинна гарантувати пілоту можливість повної та безпечної зупинки автомобіля, не вдаючись при цьому до екстреного гальмування.

15.7.2. Рух заднім ходом в зоні контролю посту «STOP» суворо заборонений і приведе до пеналізації учасника згідно рішення Спортивних комісарів.

15.7.3. Організатор повинен забезпечити наявність на посту «STOP» інформаційного табло на якому будуть опубліковуватись результати по відповідному підйому.

16. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

16.1. Рух по трасі

16.1.1. Автомобіль, який обганяють, повинен негайно пригальмувати і звільнити дорогу. Якщо офіційними особами змагання зауважено факт перешкоджання обгону, винний у цьому водій виключається з даного підйому, а за повторне порушення цього правила – виключається із змагання.

Будь-який водій, який вимушений зупинитися у будь-якій точці траси, повинен розташувати свій автомобіль таким чином, аби він не створював небезпеки іншим водіям. Цей водій повинен підпорядковуватися усім вказівкам офіційних осіб, що обслуговують змагання під загрозою виключення.

16.1.2. Під загрозою виключення забороняється рух у напрямку, зворотному щодо напрямку руху гонки, у т.ч. і рух заднім ходом.

16.2. Екіпіровка водіїв

Під час проходження траси змагання, знаходячись в автомобілі, водій повинен носити визнані (омологовані) захисні шоломи, бути пристебнутим ременями безпеки та носити весь потрібний одяг безпеки та обладнання у відповідності до Додатку L Глава III – Екіпіровка Водіїв.

16.3. Знаки «SOS» / «ОК»

16.3.1. Кожен індивідуальний регламент повинен містити перед останньою обкладинкою (в згорнутому вигляді) червоний знак «SOS» та на обороті зелений знак «ОК».

16.3.2. В разі нещасного випадку, коли потребується термінове медичне втручання, червоний знак «SOS» має бути негайно показаний всім наступним автомобілям, які намагатимуться надати допомогу.

16.3.3. Будь-які водії, яким показано червоний знак «SOS», або які бачать автомобіль, що потерпів аварію, а водій помічений в автомобілі, який не показує червоний знак «SOS», повинні негайно зупинитися, щоб надати допомогу. Всі наступні автомобілі повинні також зупинитися. Другий автомобіль повинен продовжити рух до наступного радіо-посту для передачі повідомлення про аварію. Наступні автомобілі повинні надати вільний проїзд рятувальним автомобілям. Про будь-якого водія, що порушив це правило, але мав можливість його виконати, буде повідомлено Спортивним Комісарам.

16.3.4. В разі аварії без постраждалих, які потребують негайної медичної допомоги, зелений знак «ОК» має бути ясно показаний всім наступним автомобілям, які намагаються надати допомогу. На водіїв які не виконають вимоги даного пункту, будуть накладені штрафні санкції рішенням Спортивних Комісарів.

16.3.5. Якщо водій залишає транспортний засіб, знак «ОК» має бути розташований таким чином, щоб це було ясно видно іншим учасникам змагання.

16.3.6. Індивідуальний регламент повинен містити сторінки, які б описували дії водія в разі утворення нещасного випадку.

16.3.7. Будь-який водій, що зійшов, повинен повідомити про свій схід організаторів якомога раніше, за винятком форс-мажорних випадків. Будь-який водій, що не повідомив про свій схід, буде оштрафований на розсуд Спортивних Комісарів.

16.4. Повідомлення про нещасний випадок

Якщо водій залучений до нещасного випадку, при якому глядач отримує фізичну травму, водій повиний повідомити про це на наступний радіо-пост, який точно визначений в дорожній книзі та позначений на трасі змагання.

Автомобіль і водій, який спричинив аварію, особливо з постраждалими третіми особами, повинен залишатися на місці пригоди для проведення передбачених законодавством дій. Питання його подальшої участі у змаганнях будуть вирішуватися Колегією Спортивних Комісарів після проведення передбачених законодавством заходів та дозволу Головного Лікаря змагання.

17.СИГНАЛІЗАЦІЯ

17.1. Червоний трикутник

Кожен автомобіль, що змагається, повинен мати на борту червоний світловідбиваючий трикутник, який, в разі зупинки автомобіля на трасі змагання, має бути поставлений водієм в добре помітному місці не менш ніж в 50 м позаду автомобіля, з метою попередження наступних автомобілів.

Цей трикутник має бути встановлено, навіть якщо автомобіль знаходиться поза дорогою.

Будь-який водій, який порушить ці правила, буде підлягати пеналізації на розсуд Спортивних Комісарів.

17.2. Використання жовтих прапорів

17.2.1. Якщо водії проходять повз розгорнутий жовтий прапор, вони повинні негайно збавити швидкість та зберігати цю швидкість до кінця підйому, а також дотримуватися вказівок дорожніх комісарів та пілотів машин безпеки. Прапори повинні бути показані на всіх радіо-постах, передуючих інциденту. Будь-яке недотримання цих правил потягне за собою штраф, який буде призначено Спортивними Комісарами.

17.2.2. Жовті прапори будуть показані тільки за наказом Директора змагання. Прапори можуть бути показані тільки комісарами, одягненими в добре видимі жилети кольору, та на які нанесено символи радіо-посту. Час розгортання прапору буде зафіксовано і повідомлено Спортивним Комісарам Директором змагання.

17.2.3. Жоден інший прапор, крім жовтого, не може бути показаний на трасі змагання.

17.2.4. Жовті прапори можуть бути показані тільки на радіо-посту (які мають бути розташовані приблизно через кожні 500 м траси змагання).

18. ЗАКРИТИЙ ПАРК

18.1. Автомобілі підкорюються правилам Закритого Парку в місцях визначених регламентом змагання.

18.2. Після закінчення змагання водій повинен негайно слідувати у закритий парк, або в місце, вказане офіційними особами змагання, з наступним слідуванням в закритий парк. Всі автомобілі, що запізнилися або не прибули в закритий парк, виключаються зі змагання.

18.3. Як тільки автомобіль встановлено в ЗП, двигун має бути зупинений, а водій повинен залишити Закритий Парк. Ніхто, крім офіційних осіб, які виконують службові обов’язки, не допускається в Закритий Парк.

18.3. Водії і учасники, що порушили режим закритого парку, виключаються зі змагання.

18.4. Режим закритого парку знімають Спортивні Комісари своїм рішенням.

19. СЕРВІС

19.1. Загальні вимоги

Як правило, Парк Сервісу не повинен змінювати місце розташування протягом дня. При умові зміни його розташування (так звані «Віддалені Зони Сервісу» протягом дня (виключно з метою істотного зменшення загальної дистанції проїзду спортивних автомобілів у дорожньому режимі),Організатор повинен одержати на це спеціальний дозвіл Комітету, передбачити це у Плані безпеки і забезпечити достатній час для переїзду автомобілів сервісу.

19.2. Виконання сервісних робіт

Протягом всього змагання, сервіс автомобілів, що змагаються, може здійснюватись тільки в Парках Сервісу та Віддалених Зонах Сервісу, якщо такі є. Втім, за умови використання тільки бортового обладнання та інструментів та без зовнішньої фізичної допомоги, водій може здійснювати сервіс свого автомобіля в будь-який час і там, де це спеціально не заборонено.

19.3. Швидкість в Парках Сервісу

Швидкість руху автомобілів в Парках Сервісу не повинна перевищувати 20 км/год; перевищення цього обмеження призведе до пеналізації, яку застосовують Спортивні Комісари.

19.4. Заходи безпеки в Парках сервісу.

Під загрозою грошового штрафу, визначеного в індивідуальному регламенті, паління в Парку Сервісу заборонено.

Учасник та Водій, під загрозою грошового штрафу, визначеного в індивідуальному регламенті, несуть відповідальність за дотримання чистоти на виділених для сервісу зонах та прибирання цих зон після закінчення сервісних робіт.

19.5. Злив пального з бака та заправка в парку сервісу

При необхідності, як частина сервісу (наприклад, при заміні паливного бака або насоса), дозволено злив або заправка пального в Парку Сервісу, за умови що:

 • роботи відбуваються під наглядом комісарів;
 • під час зливу або заправки пального на автомобілі не відбуваються жодні інші роботи;
 • навколо автомобіля встановлено достатній периметр безпеки;
 • роботи відбуваються при наявності на цьому місці двох вогнегасників, спеціально призначених для гасіння горючої рідини;
 • заправляється тільки кількість пального, необхідна, щоб дістатися наступної Зони Заправки.

19.6. Пальне-дозаправка. Зона дозаправка та процедура

19.6.1. Учасники можуть заправлятися тільки в заправних зонах, крім заміни паливного бака або насоса, як регламентовано в Статті 19.5. Ці зони можуть бути розташовані на виході з Парків Сервісу.

19.6.2. Всі Зони Заправки мають бути відображені в додатку до регламету.

19.6.3. На Зонах Заправки в’їзд/виїзд буде позначено синім символом паливної каністри або заправної колонки.

19.6.4. Автомобіль може бути виштовханий з Зони Заправки водієм, офіційними особами без штрафних санкцій.

19.6.5. Будь-які дії всередині Зони Заправки, не пов’язані напряму з заправкою автомобіля, що змагається, заборонені.

19.6.6. У всіх Зонах Заправки діє обмеження швидкості 5 км/год.

19.6.7. Механікам рекомендовано бути одягненими у вогнезахисний одяг.

19.6.8. Відповідальність за заправку покладено тільки на учасника.

19.6.9. Під час заправки двигуни повинні бути вимкнені.

19.6.10. Під час заправки водію рекомендовано знаходитися поза автомобілем; втім, якщо він залишається всередині, ремені безпеки повинні бути розстібнутими та двері відчиненими.

19.6.11. Механіки, що виконують дозаправку, повинні мати при собі вогнегасник, спеціально призначений для гасіння горючої рідини, із загальною місткістю вогнегасного складу щонайменше 2кг.

19.6.12. Дозаправка виконується тільки за допомогою ручного паливного насосу. Використання відкритого способу заправки за допомогою лійки заборонено.

19.6.13. За виявлені порушення правил заправки, спортивними комісарами буде накладено грошова пеналізація.

20. РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАННЯ

20.1. Класифікація

20.1.1. Після кожного змагання, включеного у залік Чемпіонату встановлюється наступна класифікація:

 • класифікація водіїв у абсолютному заліку та у кожній заліковій групі А4, А3, А2, А1, А9К, А8К, А7К згідно даного Регламенту;
 • класифікація заліку серед команд.

20.1.2. Змагання у окремих класах проводяться навіть якщо в класі буде заявлено один автомобіль.

20.1.3. Місця в індивідуальному заліку визначаються за найменшою сумою часу двох кращих результатів (результатів з меншим часом) якщо залікових підйомів було три, або трьох кращих результатів, якщо залікових підйомів було чотири.

20.1.4. Першість на кожному змаганні серед команд визначається за найбільшою кількістю очок, набраних двома і менше водіями. При цьому до уваги беруться очки нараховані тільки в заліковій групі згідно п.25.1.1.

Не беруться до уваги очки які нараховані в абсолютному заліку.

У випадку, коли водій приймає участь у змаганні у двох залікових групах, до уваги береться лише один результат у визначеній до початку змагань групі.

20.2. Публікація результатів

20.2.1. Протягом змагань повинні послідовно публікуватися відповідні класифікації:

 • Неофіційні класифікації: класифікації, що поширюються Організатором протягом дня.
 • Офіційна фінальна класифікація: класифікація, затверджена Спортивними Комісарами.

20.2.2. В разі затримки публікації результатів новий час публікації повинен бути опублікований на офіційній дошці оголошень.

20.3. Для затвердження результатів Чемпіонату України з гірських гонок організатор повинен у тижневий строк надіслати всі протоколи та Звіт про автомобільне змагання затверджені рішенням Колегії Спортивних Комісарів та за підписом Директора змагання в Комітет з гірських гонок ФАУ та до Дирекції ФАУ.

21. ПРОТЕСТИ І АПЕЛЯЦІ

21.1. Будь-який протест повинен бути поданий у відповідності з Розділом XII НСК ФАУ.

21.2. Кожен протест повинен подаватися у письмовій формі, підписаний володарем ліцензії учасника та повинен супроводжуватись внеском у розмірі 300 грн. та гарантійним внеском у сумі:

1000 грн. – за перевірку одної з частин автомобіля (двигун, трансмісія, керування, гальмівна система і т.і.), яка потребує розбирання агрегату;

21.3. Витрати, що пов'язані з виконанням робіт по демонтажу та монтажу при перевірці протесту, що не покриваються гарантійнім внеском відносяться на рахунок протестуючої сторони і розмір витрат визначається відповідно до розцінок офіційного дилера в Україні по даній марці автомобіля.

21.4. Внески, вказані у п.п. 21.2.повертаються тільки у випадку, якщо протест виявився обґрунтованим, або на основі рішення ФАУ.

21.5. Протести подаються Директору змагання. При відсутності Директора змагання протести подаються будь-кому зі Спортивних Комісарів.

21.6. Протести подаються:

 • проти прийняття заявки – не пізніше двох годин після закінчення передстартового контролю автомобілів;
 • проти рішення Технічного Комісара або контролера – на протязі 1 години після винесення цього рішення;
 • проти помилок або порушень, здійснених на протязі змагання з питань відповідності(невідповідності) автомобіля вимогам або класифікації, встановленій по закінченню змагання – подається на протязі 30 хвилин після офіційної публікації результатів.

21.7. Забороняється внесення протестів по рішенням, винесеним суддями лінії старту, суддями фінішу або суддями факту по суті виконання ними своїх службових обов'язків (ст. 149 НСК ФАУ).

21.8. Учасники можуть подавати апеляції відносно прийнятих рішень у відповідності з розділом XIII НСК ФАУ.

21.9. Для збереження за собою права на апеляцію учасник зобов'язаний на протязі години після опублікування цього рішення повідомити Спортивних Комісарів про намір опротестувати їх рішення.

22. НАГОРОДЖЕННЯ

22.1. Обов’язковими атрибутами нагородження переможців та призерів змагання, включеного у залік Чемпіонату України, є наявність у місці проведення нагородження Державного прапору України, прапору ФАУ. На місці проведення нагородження (подіум, арка тощо) повинно бути розміщено зареєстровану емблему ФАУ розміром не менше 50Х50см. і текст «АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ГІРСЬКИХ ГОНОК» (висота літер жодного іншого напису у місці нагородження не може бути більше літер вказаного тексту), порядковий номер етапу, місце проведення, дата.

22.2. Організатор змагання повинен провести урочисте нагородження переможців змагання з участю представників засобів масової інформації, як правило у місцях відкритих для глядачів.

22.3. Час, місце і процедура прибуття для нагородження учасників змагання встановлюється у Індивідуальному регламенті та Програмі змагання.

22.4. Вручення призів

22.4.1. Призи всім переможцям гірської гонки будуть вручатися на подіумі. За бажанням організатора може бути організовано урочистий прийом на честь переможців змагання того самого вечора. Це повинно бути відображено в Індивідуальному Регламенті.

22.4.2. Присутність володарів ліцензій – учасників та водіїв Чемпіонату на всіх заходах, включених у програму змагань обов`язкова (під загрозою грошового штрафу встановленого в Індивідуальному регламенті).

22.5. Нагородження переможців змагання, при можливості, бажано проводити згідно програми змагань за попередніми результатами, що не враховують результати заключного технічного огляду. За умови невідповідності остаточних результатів попереднім, учасники змагань, які неправомірно отримали нагороди, повинні повернути їх організатору.

23. КНИГА РЕЗУЛЬТАТІВ

Після закінчення змагання Організатор повинен забезпечити можливість отримання всіма учасниками і акредитованими на змаганні представниками засобів масової інформації «Книги результатів змагання», яка повинна включати всі неофіційні попередні та остаточні класифікації, результати, поточні та офіційні протоколи заявлених та допущених учасників, водіїв, автомобілів та команд.

24. ПРЕС-ЦЕНТР

24.1. Прес-центр етапу Чемпіонату

Організатори повинні організувати роботу прес-центрів, у яких буде здійснюватися акредитація журналістів для їх праці на змаганні, та забезпечити у потрібному обсязі:

 • надання необхідної документації;
 • надання списку заявлених водіїв;
 • надання схеми змагання;
 • контактні телефони прес-аташе змагання;
 • спеціальний одяг, що відрізняється (під грошову заставу), та бейджі;
 • можливість участі в офіційних прес-конференціях;
 • надання поточних, попередніх неофіційних результатів;
 • надання інформації про джерела та спосіб отримання інформації;
 • проведення інструктажу з техніки безпеки під час автомобільног змагання.

24.2. Прес-конференції

Організатором повинні бути проведені, щонайменше, дві офіційні прес-конференції (передстартова і заключна).

24.2.1. Передстартова прес-конференція

В передстартовій прес-конференції повинні брати участь офіційні особи змагання (як мінімум директор змагання, начальник дистанції та інші учасники змагання на розсуд організатора).

24.2.2. Заключна прес-конференція

В заключній прес-конференції повинні брати участь призери змагання в абсолютному заліку і (бажано) переможці всіх залікових груп.

25. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА НАРАХУВАННЯ ОЧОК. РОЗПОДІЛ МІСЦЬ

25.1. Розподіл місць в Чемпіонаті в індивідуальному заліку

25.1.1. Після кожного змагання, включеного в залік Чемпіонату водіям у абсолютному заліку та у кожній заліковій групі А4, А3, А2, А1, А9К, А8К, А7К нараховуються очки згідно таблиць:

в абсолютному заліку (незалежно від кількості стартуючих):

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 і далі
Очки 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

в заліковій групі (в залежності від кількості стартуючих):

Кількість
стартуючих
Зайняте місце
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 і більше 20 15 12 10 8 6 4 3 2 1
9 15 12 10 8 6 4 3 2 1  
8 12 10 8 6 4 3 2 1    
7 10 8 6 4 3 2 1      
6 8 6 4 3 2 1        
5 6 4 3 2 1          
4 4 3 2 1            
3 3 2 1              
2 2 1                
1 1                  

25.1.2. Звання Чемпіону України з гірських гонок серед водіїв в абсолютному заліку та у залікових групах, а також наступні місця, визначаються за найбільшою сумою очок, набраних водіями на певній кількості кращих для водія змагань, включених у залік Чемпіонату, в залежності від числа фактично проведених змагань згідно наступної шкали:

Фактично проведено змагань: 1 2 3 4 5 6 7
Кількість кращих результатів для заліку: 1 2 3 3 4 4 5

25.1.3. Для вирішення першості у Чемпіонаті між водіями, які мають однакову загальну кількість очок використовується наступні правила:

 1. Якщо водії при остаточній класифікації набрали однакову кількість очок, то першість визначається за кращим місцем, зайнятим у відповідній групі на останньому етапі.
 2. У випадку нової рівності, порівнюються наступні кращі місця, на передостанньому і т. д. етапі.

25.1.4. Якщо протягом Чемпіонату в абсолютному заліку чи заліковій групі учасники змагалися менше ніж на чотирьох змаганнях, Чемпіонат вважається таким що не відбувся і нагородження не проводиться.

25.1.5. Якщо протягом Чемпіонату в абсолютному заліку чи заліковій групі стартувало не менше 10-ти водіїв, то переможцю присвоюється звання «Чемпіон України» а водії які посіли перше, друге та третє місце відповідно нагороджуються золотою, срібною та бронзовою медаллю.

Якщо протягом Чемпіонату в абсолютному заліку чи заліковій групі стартувало менше 10-ти але не менше 7-ми водіїв, то Чемпіонат вважається таким що не відбувся, переможець нагороджується дипломом як «Переможець змагань Чемпіонату України» а водій що посів друге місце нагороджується дипломом «За друге місце в змаганнях Чемпіонату України».

Якщо протягом Чемпіонату в абсолютному заліку чи заліковій групі стартувало менше 7-ми але не менше 5-ти водіїв, то Чемпіонат вважається таким що не відбувся, а водій, що посів перше місце нагороджується дипломом як «Переможець змагань Чемпіонату України».

Якщо протягом Чемпіонату в абсолютному заліку чи заліковій групі стартувало менше 5-ти водіїв, то Чемпіонат вважається таким що не відбувся і нагородження не проводиться.

25.2. Розподіл місць в Чемпіонаті в заліку команд

25.2.1. Після кожного змагання, включеного в залік Чемпіонату першість серед команд визначається за найбільшою кількістю очок, набраних двома і менше водіями. При цьому до уваги беруться очки нараховані тільки в заліковій групі згідно п.25.1.1.

25.2.2. У Чемпіонаті першість серед команд визначається по найбільшій сумі очок, набраних ними на всіх етапах Чемпіонату, що відбулися.

25.2.3. Для вирішення першості у Чемпіонаті між командами, які мають однакову загальну кількість очок використовується наступні правила:

 1. Якщо команди при остаточній класифікації набрали однакову кількість очок, першість визначається за кращим місцем, зайнятим командою на останньому етапі.
 2. У випадку нової рівності, до уваги беруться наступні кращі місця (на передостанньому і т.д. етапі).

25.2.4. Якщо в заліку команд в Чемпіонаті взяло участь менше чотирьох команд, Чемпіонат в командному заліку вважається таким що не відбувся і нагородження не проводиться.

26. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

26.1. Положення, які не увійшли у даний Регламент, встановлюються Індивідуальним Регламентом та Програмою змагання на підставі Стандартного Регламенту змагання, включеного у залік Чемпіонату у відповідності до МСК ФІА, НСК ФАУ та іншим регламентуючим документам ФІА та ФАУ.

ДОДАТОК 1. Технічні вимоги до автомобілів груп «Класика»

Визначення

Автомобілі «класичного» компонування (переднє розташування двигуна і привід на задню вісь), з робочим об'ємом двигуна не більше 1600 куб.см., виготовлених на території Росії чи СРСР які отримали схвалення як тип транспортного засобу для експлуатації на дорогах загального користування.

Допускаються автомобілі:

 • ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 і їх модифікації;
 • Москвич – 412, 2140, ІЖ – 412, 2125, 2715;
 • ІЖ– 2126 і їх модифікації;
 • ІЖ 2717, 27175;
 • ЗАЗ 966, 968, 968А, 968М.

Дозволяється взаємна перестановка деталей, вузлів і агрегатів в межах одного модельного ряду (ВАЗ 2101-2107; Москвич (ІЖ), ЗАЗ).

1. Загальні вимоги

Автомобілі повинні відповідати вимогам ст.253 додатка J і вимогам цієї статті.

1.2. Межі дозволених змін

Дозволяються тільки ті зміни оригінальних деталей, вузлів і агрегатів, а також установка або зняття устаткування і приладдя, які чітко регламентовані дійсними вимогами.

Будь-які зміни, які явно не обумовлені в даних вимогах, безумовно ЗАБОРОННЕНІ.

Жодні дозволені зміни конструкції автомобіля чи будь-якого його елементу не повинні призводити до змін, які не дозволені.

Будь-яка зношена або ушкоджена деталь може бути замінена тільки деталлю, яка ідентична тій що заміняють.

Будь-яке додавання матеріалу і деталей методом зварювання, напилення, склеювання та електролізу заборонено для деталей двигуна (крім внутрішньої поверхні циліндра) і трансмісії (крім вилок перемикання передач). Ця вимога не розповсюджується на усунення тріщин на зовнішніх поверхнях корпусних деталей і кронштейнах кріплення агрегатів.

Гільзування блоку циліндрів дозволено.

1.3. Мінімальний вага

Вага автомобіля в будь-який момент змагання не може бути менше:

Робочий об'єм двигуна куб.см. до 1300 1300-1600 2000
Мінімальна вага автомобіля, кг. 900 950 1050

Вказана мінімальна вага автомобіля, повністю готового до старту з урахуванням ваги водія, який знаходиться на борту в повній гоночної екіпіровці.

Дозволяється доповнювати масу автомобіля до мінімальної дозволеної баластом, за умови, що він буде виконаний у вигляді монолітних блоків, масою не більше 25 кг. кожен, закріплених на підлозі кузова.

Кріплення кожного блоку має бути виконано не менше ніж двома болтами М8, і витримувати прискорення в 25g. Кожна точка кріплення до кузова автомобіля повинна бути посилена сталевою пластиною завтовшки не менше 2мм і площею не менше 16 кв.см., привареною або приклепаною з боку зворотної стороні до якої кріпиться баласт. Повинна бути передбачена можливість опломбування баласту.

1.4. Дорожній просвіт

Жодна деталь автомобіля, що стоїть на колесах (крім еластичних бризковиків) не повинна торкатися поверхні дороги, навіть якщо спущені обидві шини з однієї сторони автомобіля.

1.5. Двигун

На автомобілях ІЖ-2126 та їхніх модифікаціях дозволяється застосування двигунів УЗАМ або ВАЗ 2106 з робочим об'ємом до 1600 куб.см.

1.5.1. Блок циліндрів. Головка блоку.

Дозволяється розточування циліндрів. Однак діаметр циліндра і робочий об'єм двигуна не повинні перевищити граничних величин, вказаних в Таблиці №1.

Дозволяється зменшення висоти блоку циліндрів за рахунок видалення матеріалу з верхньої площини (роз'єм з головкою циліндрів).

Поршні, поршневі кільця і пальці вільні.

Дозволяється застосування будь-якого сталевого маховика або доробка оригінального.

1.5.2. Система живлення — карбюраторна.

Система вприскування заборонена.

Повітряний фільтр і його корпус — вільні.

Повітряний фільтр разом з корпусом може бути видалений, переміщений в межах моторного відсіку або замінений іншим.

Патрубки між корпусом повітряного фільтру, атмосферою, і карбюратором — вільні, однак забір повітря не може здійснюватися з кабіни. Дозволяється повне або часткове видалення системи підігріву повітря.

Привід дросельної заслінки може бути замінений і/або змінений, проте він може бути тільки механічним, з прямим зв'язком з педаллю і повинен бути оснащений ефективно діючою і надійно закріпленою зворотньою пружиною.

Оригінальний принцип системи живлення двигуна повинен бути збережений.

Елементи системи живлення, що регулюють кількість палива, що надходять у двигун, можуть бути замінені, за умови, що це не робить ніякого впливу на кількість повітря, що поступає (діаметр повітряної заслінки повинен бути збережений).

Карбюратор

Дозволяється встановлення будь-якої марки карбюратора даного модельного ряду автомобілів. Діаметри дифузорів і змішувальних камер карбюратора повинні відповідати Таблиці № 2 з точністю до ± 0,1 мм.

Дозволяється заміна деталей карбюратора за умови їх взаємозамінності.

Дозволяється зняття повітряної заслінки, системи та їх приводів.

Дозволяється зміна орієнтації карбюратора при збереженні його місця розташування.

Для цього дозволяється застосування проставок. Така проставка не повинна мати ніяких отворів, що сполучають атмосферу з задросельним простором (все повітря, необхідне для живлення двигуна, має проходити виключно через карбюратор).

Дозволяється відключати систему підігріву змішувальних камер карбюратора. Дозволяється застосування противідтливних насадок на паливні жиклери.

Впускний і випускний колектор

Впускний і випускний колектори замінювати не дозволяється. Для двигунів МеМЗ дозволяється доробка впускного колектора, в тому числі і з додаванням матеріалу, для установки карбюратора ДААЗ.

Розміри каналів колекторів, а також каналів в головці блоку в місцях їх роз'єму повинні залишатися такими, якими передбачені заводом-виробником, тобто на глибині від 0 до 20мм від площини роз'єма, діаметр каналів хоча б в одному місці не повинен перевищувати номінальний плюс 4%.

1.5.3. Система газорозподілу.

Розподільні вали, їх привід і привід клапанів не обмежуються, однак місце розташування валів, їх число і тип їх приводу (ланцюговий, ремінний) повинні залишатися такими, якими передбачені заводом-виробником. Деталі, що відносяться до приводу механізму газороспреділення, в тому числі натягувач і заспокоювач ланцюга, не обмежуються. Дозволяється встановлення лючків, призначених для регулювання фаз.

Дозволяється встановлення регульованого шківа розподільного валу.

Матеріал клапанів, клапанних напрямних і сідел — вільний. Проте розміри клапанів повинні відповідати вказаним в Таблиці № 3.

Клапанні пружини не обмежуються. Дозволяється встановлення під пружини додаткових шайб.

1.5.4. Система запалювання.

Котушка(и) запалювання, конденсатор, розподільник, переривник, високовольтні дроти і свічки запалювання вільні.

Дозволяється встановлення електронної системи запалювання, в т.ч. без механічного переривника.

У межах моторного відсіку дозволяється зміни місця розташування елементів системи запалювання, а також установка дублювальних їх елементів. Встановлення будь-яких елементів системи запалювання в просторі призначених для екіпажу, заборонена.

Дозволяється застосування брудозахисних чохлів для котушки і високовольтних проводів.

1.5.5. Система змащення

Масляний піддон може бути змінений або замінений за умови, що новий піддон не буде виготовлений з титану, магнію або сплавів на їх основі.

Дозволяється змінювати, в тому числі і з додаванням матеріалу, але не замінювати приймач масляного насоса.

Передавальні відношення і внутрішні деталі масляного насоса не обмежується, за умови, що він розміщений в оригінальному корпусі. Тиск масла може бути збільшено. Продуктивність масляного насоса може бути збільшена.

Кількість масляних насосів (секцій) не може бути змінено.

Дозволяється змінювати систему зливу масла з-під кришки клапанного механізму, за умови, що злив масла в піддон відбувається виключно самопливом. У разі застосування

для цієї мети гнучких шлангів, вони повинні бути виконані з мастилостійких матеріалів і мати надійне кріплення.

Масляні фільтри і радіатори не обмежуються (тип, кількість, місткість).

Дозволяється знімати, разом з відповідними до них магістралями, змінювати, в тому числі з додаванням матеріалу, встановлені оригінальні масляні радіатори.

Дозволяється встановлювати додаткові масляні радіатори, навіть якщо їх установка на оригінальному автомобілі не передбачена.

1.5.6. Система охолодження

Дозволяється змінювати, замінювати, переносити або знімати вентилятор, його дифузор і насос системи охолодження, а також застосовувати будь радіатори і розширювальні бачки за умови збереження їх штатного розміщення.

Дозволяється зняття або встановлення жалюзі та їх приводу. Термостат вільний.

1.5.7. Система випуску

Система випуску і її деталі, розташовані після випускного колектора не обмежуються.

Ніякі частини шасі або кузова не можуть бути елементами системи випуску.

Система випуску не може проходити через кабіну.

Зріз вихлопної труби може бути спрямований назад або убік. Центр торцевого отвори вихлопної труби повинен розташовуватися максимум на 450мм і мінімум в 100 мм від поверхні, на якій розташований автомобіль. Зріз вихлопної труби не повинен виступати за периметр автомобіля при огляді зверху, при цьому він повинен знаходитися не більше ніж у 150мм всередині цього периметра і позаду вертикальної площини через центр колісної бази автомобіля.

У разі бічного розташування вихлопного отвору, дозволена доробка порогу кузова в місці виходу вихлопної труби.

1.5.8. Приводні шківи, ремені і ланцюга для допоміжних агрегатів.

Матеріал, тип і розміри шківів і пасів для приводу допоміжних агрегатів, розташованих зовні двигуна — вільні. Схема розташування, а також кількість ременів не обмежені.

1.5.9. Розташування силового агрегату і його опори.

Положення двигуна в моторному відсіку — вільне.

Опори двигуна — вільні, при збереженні їх кількості.

Кронштейни опор можуть бути приварені до двигуна або до кузова, їх розташування вільно.

1.5.10. Колінчастий вал і шатуни.

Забороняється додаткова обробка для колінчастого валу і шатунів. Для цих деталей допускається тільки їх балансування і підгонка по вазі зі зняттям метала тільки в місцях, спеціально для цього передбачені заводом-виробником.

1.6 Трансмісія

1.6.1. Зчеплення.

Зчеплення вільно, за умови збереження типу (фрикційне, сухе), кількості дисків і принципу дії приводу.

1.6.2. Коробка передач

Вилки перемикання передач можуть бути посилені, в тому числі і з додаванням матеріалу.

Конструкція приводу перемикання передач від важеля до КП не обмежується, але оригінальне розташування важеля перемикання передач (підлогове) і схема перемикання повинні бути збережені.

1.6.3. Головна передача, диференціал, карданні вали і півосі.

Дозволяється застосування тільки головних передач, з передавальними відношеннями (будь-яка серійного виробництва з модельного ряду даного автомобіля), відповідними Таблиці №4.

Дозволяється встановлювати будь механічний диференціал.

Будь-яка конструкція блокування диференціала повинна допускати кінематично незалежне обертання коліс. Забороняється заклинювання або зварювання диференціалу або деталей заднього моста (жорстке блокування заборонена).

Дозволяється заміна болтів кріплення редуктора заднього моста шпильками такого ж або більшого діаметру.

Роз'яснення: Віскомуфта не є механічною системою.

Дозволяється мінімально необхідна для розміщення блокування диференціала або шестерень головної передачі обробка внутрішньої поверхні картера.

Оригінальний принцип мастила головної передачі повинен бути збережений.

Дозволяється посилення балки заднього мосту додаванням матеріалу.

1.6.4. Півосі, карданні вали, шарніри.

Карданні вали, шарніри і півосі — вільні.

1.7. Гальмівна система

1.7.1. За винятком змін, дозволених цією статтею, гальмівна система повинна бути оригінальною.

Дозволяється застосування головним і робочих гальмівних циліндрів, барабанів, дисків і супортів від будь-якої моделі даного модельного ряду.

Гальмівні накладки вільні, так само як і спосіб їх кріплення (клепка, приклеювання і т.д.) за умови, що фрікціолнная поверхню гальм не збільшується.

Дозволяється видалення регулятора гальм, тяг і кронштейнів кріплення.

1.7.2. Ручне (стоянкове) гальмо.

Дозволяється переносити всередину салону троси керування стоянковим гальмом.

Механічний ручний гальмо може бути замінено гідравлічною системою омологовані в Групі N (відповідно ст. 254 Додатка J), але в цьому випадку обов'язкова: діагональна гальмова система (Х-подібна схема), або оригінальна гальмова система.

1.8. Підвіска

Тип підвіски оригінального автомобіля має бути збережений.

Дозволяється встановлення шарнірних з'єднань іншого типу і матеріалу з доопрацюванням сполучених деталей.

Осі нижніх і верхніх важелів передньої підвіски — вільні.

Дозволяється встановлення обмежувачів ходу підвіски.

Дозволяється встановлення додаткових тяг і механізму Уатта в залежної задньої підвіски.

Дозволяється посилення, в тому числі і з додаванням матеріалу, будь-яких деталей підвіски за умови ідентифікації їх оригінального походження.

Дозволяється доробка деталей підвіски, балки передньої підвіски для зміни кутів установки коліс за умови впізнаваності їх оригінального походження.

Тип основного пружного елемента (пружини, ресори) повинен бути збережений.

Гвинтові (Пружини): довжина вільна, так само як і число витків, діаметра прутка, тип пружини (прогресивна чи ні), зовнішній діаметр і форма її опор. Одна пружина може бути замінена двома або більше пружинами, встановленими концентрично або вертикально послідовно. Опори пружин можуть бути змінені, в тому числі з додаванням матеріалу. Дозволяється застосування регульованих опор.

Листові (Ресори): довжина, ширина, товщина, матеріал і вертикальне викривлення — довільні. Кількість листів — вільно.

Дозволяється встановлення будь-яких амортизаторів, за умови збереження їх типу (телескопічний) і принципу дії (гідравлічний).

Роз'яснення: Газонаповнені амортизатори за принципом дії повинні розглядатись як гідравлічні.

Кількість амортизаторів обмежена двома на колесо.

Дозволяється посилення місць кріплення амортизаторів, в тому числі і з додаванням матеріалу.

Дозволяється знімати основні амортизатори з деталями їх кріплення.

Дозволяється встановлення додаткових амортизаторів з відповідними деталями їх кріплення. Дозволяються мінімально необхідні зміни кузова і деталей підвіски для установки додаткових амортизаторів.

Дозволяється зміна, зняття і додавання стабілізаторів поперечної стійкості.

1.9. Рульове керування

Протиугінний пристрій має бути видалений.

Передавальне відношення рульового механізму може бути змінено за умови збереження оригінального картера рульового механізму. Дозволяється доробка поворотних важелів, маятникового важеля і тяг рульової трапеції з метою зміни передавального відношення рульового приводу.

Дозволяється застосування сталевого корпусу маятникового важеля при умові збереження оригінальних точок кріплення.

Рульове колесо — вільне.

1.10. Колеса і шини

Шини повинні відповідати умовам експлуатації автомобіля по максимальному навантаженню і швидкості руху. Використання шин сільськогосподарського призначення заборонено.

Посадочний діаметр шин — 13-15 дюймів

Забороняється застосування шин, що мають відшарування протектора й ушкодження каркаса. Залишкова глибина протектора повинна бути не менше 2мм.

Дозволяється зміна малюнка протектора шин шляхом нарізки. При цьому оголення або пошкодження корду неприпустимо.

Дозволяється заміна болтів кріплення колеса шпильками з гайками, за умови, що кількість точок кріплення і діаметр різьби не будуть зменшені.

Дозволяється застосування проставок, прикріплених до колісним дискам або до маточини (фланців піввісь), зварюванням або як мінімум, двома болтами М8. При цьому проставки повинні мати наскрізні отвори для проходження болтів (шпильок) кріплення колеса.

При будь-яких умовах шпильки і гайки не повинні виступати за вертикальну площину, що проходить по зовнішньому краю диска колеса.

Заборонена установка на дисках коліс з яких-небудь аеродинамічних пристроїв.

1.11. Електроустаткування

Номінальна напруга в мережі електрообладнання має бути збережено.

Кількість акумуляторів, передбачених заводом-виробником, має бути збережено.

Марка і ємність акумулятора вільні, так само як і приєднуються його кабелі.

Акумулятор повинен бути надійно закріплений, а його клеми закриті суцільною діелектричною кожухом.

Розташування акумулятора вільне, проте, якщо він перенесений в кабіну, то може розташовуватися тільки позаду передніх сидінь.

Акумулятор повинен бути надійно закріплений.

Марка і потужність генератора не обмежуються, також як і кронштейни його кріплення, і шківи привода. Допускається відключення або зняття генератора.

Марка і тип стартера не обмежується.

1.12. Паливний бак і паливної магістралі

Рекомендується установка безпечного паливного бака специфікацій FIA FT3-1999, FT3.5 чи FT5.

В іншому випадку, бак повинен бути виготовлений із сталі або алюмінієвого сплаву.

Бак повинен бути встановлений в безпечній зоні багажника — між арками задніх коліс поблизу або над балкою заднього моста. Кріплення бака на новому місці повинно здійснюватися не менше ніж двома сталевими стрічками, мінімальним розміром 20х1мм, кожна з яких повинна кріпитися до кузова болтами не менше ніж М8. Кузов у місцях кріплення стрічок має бути посилений сталевими накладками, товщиною не менше ніж 1,5 мм і площею не менше ніж 100 кв.см., приварених або приклепаних із зворотного боку статі. Оригінальний бак при цьому повинен бути видалений. Якщо у автомобілів з кузовом "седан" при цьому в підлозі багажного відділення утворюється отвір у кузові, то воно має бути повністю закрито металевим листом.

Максимальний об'єм бака не більше 40 л.

Для автомобілів ІЖ-2126, ВІС 2345 та їх модифікацій перенесення паливного бака не є обов'язковим.

У багажнику повинні бути передбачені отвори для стоку випадково пролитого палива, максимальної площею 78,5 кв.см. (діаметром 100мм).

Багажник (або бак і заправна горловина) повинен бути відділений від салону перегородкою, непроникною для рідини і полум'я.

Дозволяється змінювати конструкцію та розташування заправної горловини і вентиляції бака. Для цього вирішуються мінімально необхідні доопрацювання кузова. Ні за яких умов заправна горловина не повинна розташовуватися над акумулятором.

Конструкція паливного бака і деталей паливної системи повинна гарантувати відсутність витоків палива, в тому числі і при перекиданні автомобіля. Для цього система вентиляції бака повинна бути забезпечена клапаном, що спрацьовує під дією сили тяжіння при перекиданні автомобіля.

Дозволяється встановлення будь-яких паливних фільтрів, а також зміна їх числа і місця розташування за умови, що вони не встановлюються в салоні автомобіля.

1.13. Кузов

1.13.1. Зовнішній вигляд.

Зовнішній вигляд автомобіля не може бути змінений, якщо інше не обумовлене конкретним пунктом даної Статті.

У разі якщо установка деталей і вузлів, що підвищують безпеку (запобіжні дуги, роздільний привод гальм і т.д.), вимагатимуть зміни конструктивних елементів кузова, ці зміни дозволяються.

Дозволяється зміна (але не видалення) декоративної решітки радіатора, в т.ч. із заміною матеріалу.

Крила або елементи кузова, що продовжують або виконують їх роль, дозволяється розширювати як механічною обробкою, так і застосування дефлекторів (козирків) з будь-якого матеріалу. Розширення крила (дефлектор) повинно перекривати проріз колеса не менш ніж на 120 ˚, причому для задніх коліс не менше 60 ˚ ззаду вертикальній площині, що проходить через центр маточин. Максимальні розміри продовження крил не повинні перевищувати 100мм по висоті і 50мм по ширині, таким чином, максимальна ширина автомобіля по крилах в зоні їх розширення не повинна перевищувати аналогічний розмір серійного автомобіля більш ніж на 100мм. Вимірювати максимальну ширину слід у вертикальній площині, що проходить через центр маточин коліс. Дозволяється різати існуюче крило під його розширенням (дефлектором). Однак будь-яка частина кузова, що відстоїть від краю відбортовки вихідного крила далі 150мм, не може бути змінена.

Допускається посилення місць встановлення домкрата, зміна їх розташування і числа.

Декоративні деталі коліс, ковпаки коліс автомобілів повинні бути зняті. Дозволяється знімати декоративні обідки фар, декоративні накладки бамперів.

Повинен бути хоча б один ефективно діючий очисник і омивач лобового скла.

Дозволяється знімати зовнішні молдінги, розташовані з боків кузова. Дозволяється також знімати накладки порогів дверей і декоративні кришки вентиляційних отворів кузова.

Дозволяється знімати бампери і їхні кронштейни. При будь-яких умовах кронштейни бамперів не повинні виступати за периметр автомобіля, видимий зверху.

Дозволяється посилення елементів кузова за умови, що використовуваний матеріал повторює форму вихідної деталі і знаходиться в контакті з нею по всій поверхні. При цьому утворення коробчатих або трубчастих порожнин неприпустимо.

Дозволяється додаткове проварювання заводських швів і стиків.

Дозволяється видалення кронштейнів кузова що не використовуються.

1.13.2. Інтер'єр.

Невидимий ізоляційний матеріал може бути знятий. Оздоблювальні деталі пасажирського приміщення, дверних панелей і т.д. можуть бути полегшені або зняті. Дозволяється змінювати підлокітники передніх дверей і додаткові ручки над дверима, а також знімати їх. Допускається зняття ящика рукавички, килимків підлоги, консолі панелі приладів, декоративних панелей в багажнику автомобіля. Дозволяється знімати задню полицю, протисонячні козирки і / або оббивку стелі салону разом з деталями кріплення. Дозволяється встановлювати змінений щиток приладів.

Всі замки дверей і їх приводи повинні бути збережені і повинні бути в робочому стані.

1.14. Вікна

Дозволена заміна всіх вікон, крім лобового скла, на полікарбонат (прозорий пластик, що не утворює гострих кромок при його руйнуванні) товщиною не менше 3,8 мм.

При заміні бічних вікон на полікарбонат дозволяється демонтаж склопідйомників, системи вентиляції та опалення.

Склопідйомник водійських дверей повинен знаходитися в робочому стані, якщо скло не замінено на полікорбонат.

Склопідйомники решти дверей можуть бути видалені, але при цьому скла повинні бути зафіксовані в закритому положенні.

Дозволяється зняття пристроїв що обігрівають, за умови, що будуть забезпечені способи запобігання запотівання любов і заднього скла.

Якщо скло, крім лобового, не замінені полікарбонатом, то вони повинні бути обклеєні зсередини прозорою (без якої-небудь тонування) запобіжною плівкою на негорючій основі максимальною товщиною 100 мкм для захисту від руйнування утворення осколків у разі аварії.

Таблиця №1. Діаметр циліндра, хід поршня і робочий об'єм двигуна

Марка, модель,
модифікація двигуна
Максимальний діаметр
циліндра, мм, +0,05
Хід
поршня
мм, ± 0,1
Максимальний робочий об'єм, куб.см.
Номінал Максимальний
(останній
ремонтний)
розмір
При номінальному
діаметрі циліндра
При розточці до
останнього
ремонтного розміру
ВАЗ 2101 76 76,8 66 1198 1223
ВАЗ 21011; 2105 79 79,7 66 1295 1317
ВАЗ 2112 82 82,9 75,6 1597 1632,2
ВАЗ 2103 76 76,8 80 1452 1482,4
ВАЗ 2106; 2121 79 79,7 80 1568,5 1596,5
"Нива" - 1,7 82 82,9 80 1689,10 1726,3
"Нива" - 1,9 82 82,9 86 1815,7 1855,8
УМЗ-412; УЗАМ-331 82 83 70 1479 1515

Таблиця №2. Максимальний діаметр перетинів карбюраторів, мм

Марка, модель,
модифікація двигуна
Карбюратор Дифузори
1-й / 2-й
Змішувальні камери
1-а / 2-а
МеМЗ-968; 968М К 125Б; К-127
К 133; К-133А
22 32
ДААЗ-2101-20 23/23 32/32
ВАЗ 2101; 21011;
2105; 2103;
2106; 2121
ДААЗ-2101
2103; 2106
2105; 2107;
2141
23/23
23/24
21/25
22/25
32/32
32/32
28/32
28/36
УМЗ-412; УЗАМ-331 К-126Н
ДААЗ-2101-11
ДААЗ-2140
ДААЗ-21412
21/23
23/23
22/25
23/23
28/32
32/32
28/32
32/32

Таблиця №3. Клапани

Марка, модель,
модифікація двигуна
Максимальний діаметр
тарілки клапана, мм.
Діаметр
стрижня
клапана,
мм, -0,1.
Довжина клапана, мм ± 1.
Впуск Випуск При
номінальному
діаметрі
циліндра
При розточці
до останнього
ремонтного
розміру
ВАЗ 2101; 21011;
2105; 2103;
2106; 2121
37,15 31,65 8 113 113,35
УМЗ-412; УЗАМ-331 38 34 8 117,2 112,7
УМЗ-412; УЗАМ-331 43 36 8 117,2 112,7

Таблиця №4. Передавальні числа трансмісії

Автомобіль Передача
I II III IV V Головна
ВАЗ 2101;
2105;
2106
3,75 2,3 1,49 1 - 3,9; 4,1; 4,3; 4,44
3,24 1,98 1,29 1 -
3,67 2,1 1,36 1 -
АЗЛК 2140;
ИЖ-412;
ИЖ-27151
3,49 2,04 1,33 1 - 3,89; 3,91; 4,22;
4,55; 4,62; 4,71;
5,14
ИЖ-2126 3,19 1,86 1,31 1 0,81 -

Таблиця №5. Шатуни і колінчаті вали

Марка, модель, модифікація двигуна Шатун Колінчастий вал
Діаметр нижнього отвору мм, +0,1 Діаметр верхнього отвору мм, +0,1 Міжцентрова відстань шатуна, мм, ± 0,5 Діаметр шатунної шийки, мм, -0,1 Діаметр корінний шийки, мм, -0,1
ВАЗ 2101; 21011; 2105; 2103; 2106; 2121 51,33 22 136 47,85 50,81

Таблиця №6. Діаметри впускних і Випускний каналів, мм

Марка, модель,
модифікація двигуна
Канал Сідло клапана
(внутрішній
діаметр) +0,1
Головка блоку
+4%
-2%
Колектори
+4%
-2%
ВАЗ 2101; 21011; 2105;
2103; 2106; 2121
впуск   29,5 29,5
випуск   28,4 30
УМЗ-412; УЗАМ-331 впуск   34 34
випуск   31 31