Галицький Автомобільний Клуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Комітетом з гірських гонок Автомобільної Федерації України
Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
З ГІРСЬКИХ ГОНОК 2012 РОКУ
ЗАГАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Чемпіонат України з гірських гонок (далі Чемпіонат) проводить Автомобільна Федерація України (ФАУ).

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Регламент є керівним документом для всіх змагань, включених у залік Чемпіонату. Всі змагання організуються і проводяться у відповідності з МСК ФІА; НСК ФАУ, Загальними вимогами до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) України та змагань включених у їх залік, іншими регламентуючими документами ФІА та ФАУ щодо автомобільного спорту, даним Регламентом, Індивідуальним Регламентом і Програмою кожного змагання, які видаються Організатором змагання. У випадку розбіжностей положень Індивідуального Регламенту з даним Регламентом та Стандартним Регламентом змагання, включеного у залік Чемпіонату діє положення даного Регламенту та Стандартного Регламенту.

1.2. Чемпіонат та кожне змагання, включене у залік Чемпіонату (далі "змагання") проводиться в абсолютному заліку та у залікових групах (далі "групах"): А4, A3, А2, А1 згідно п.5.1. даного Регламенту.

1.3. Чемпіонат складається щонайбільше з семи змагань. Дата і місце проведення змагань публікуються у Календарному плані автомобільних змагань України. ФАУ має право на заміну запланованого етапу, який не може бути проведеним.

2. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ

2.1. Кожне змагання проводяться при наявності Індивідуального Регламенту змагання, виданого Організатором і затвердженого ФАУ не пізніше, ніж за місяць до початку змагання.

2.2. Індивідуальні Регламенти видаються Організаторами у відповідності з МСК ФІА, НСК ФАУ, іншими регламентуючими документами, переліченими у п.1.1. даного Регламенту і повинні посилатися на відповідність МСК ФІА, НСК ФАУ і даному Регламенту. Індивідуальний Регламент повинен відповідати Стандартному Регламенту змагання, включеного у залік Чемпіонату, затвердженому ФАУ.

3. УЧАСНИКИ

3.1. До участі у Чемпіонаті допускаються тільки володарі міжнародних та національних ліцензій водія категорій «С0»; «С1»; «Д0»; «Д1»; «Д2» (та «Д-юніор» за індивідуальним рішенням комітету з гірських гонок) та володарі ліцензій учасника категорій "МС"; "МІ", "НК"; "НІ", виданих ФАУ та дійсних у поточному році які мають документи, згідно НСК ФАУ та інших регламентуючих документів ФАУ, внесені у Реєстр володарів ліцензій ФАУ. Один водій має право стартувати в змаганнях в різних залікових групах на двох автомобілях, але він повинен перед початком змагань вказати залікову групу результат якої буде враховуватись в абсолютному заліку.

3.2. Водії, допущені згідно п.3.1., можуть брати участь у Чемпіонату в індивідуальному заліку (абсолютний залік та залік у групі) та входити до складу команд у заліку команд.

3.3.

 • Водій, заявлений у індивідуальному заліку, може бути заявлений одночасно за одну команду;
 • Право заявити команди мають особи – володарі національної (міжнародної) індивідуальної ліцензії учасника, які представлять ліцензію учасника (юридичної особи) відповідної команди;
 • Право заявити водія мають особи – володарі національної (міжнародної) індивідуальної ліцензії учасника;
 • В одному змаганні, включеному у залік Чемпіонату, кількість команд не обмежена.

3.4. До участі у змаганні допускаються команди які мають обов`язкові документи та які складаються під час всього Чемпіонату з довільної кількості водіїв, але з наступними кількісними обмеженнями у складі в одному змаганні: не менше 2 та не більше 5 водіїв у будь-яких класах.

4. ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ

4.1. Після затвердження у встановленому порядку Індивідуального Регламенту Організатор змагання, включеного у залік Чемпіонату висилає, через Клуби або безпосередньо учасникам Чемпіонату свій Індивідуальний Регламент і єдину офіційну форму ФАУ для заявки на участь у змаганні та публікує їх на офіційному сайті ФАУ www.fau.in.ua та на офіційному сайті Організатора.

4.2. Заповнену форму заявки учасник висилає Організатору у порядку, встановленому Індивідуальним Регламентом, при виконанні наступних умов:

4.2.1. Попередня заявка повинна бути подана щонайпізніше за 10 діб до початку змагань.

4.2.2. Останній строк прийому заявок встановлюється щонайпізніше за 24 години до початку змагань.

4.2.3. У виняткових випадках дозволяється подання заявки щонайпізніше за 12 години до початку змагань.

4.2.4. Під час адміністративної перевірки участь підтверджується офіційною формою.

4.3. Командні заявки затвердженої форми подаються при реєстрації з числа водіїв, попередньо заявлених згідно п.4.2. та повинні включати в себе: назву і дату змагання, відомості про водіїв: прізвище, ім’я, номер ліцензій водія, клас та номер технічного паспорту автомобіля, прізвище, ім’я, номер ліцензії та підписи учасника і всіх водіїв.

4.4. Форма заявки заповнюється друкованими літерами. Заявка, що не вміщує повної інформації або має неточні відомості, особливо по даним автомобіля, відхиляється.

4.5. Організатор має право відмовити у прийомі заявки без вказування причин (ст. 74 НСК ФАУ. Якщо організатор змагання відмовляє учаснику у прийомі його заявки, він повинен на протязі 48 годин повідомити про це учасника, який подав попередню заявку (якщо необхідно, зробити це через ФАУ), а також проінформувати ФАУ.

4.6. Присвоєння ідентифікаційних (стартових) номерів здійснюється Організатором.

4.7. Попередні списки заявлених учасників повинні публікуватися Організатором не пізніше ніж за 1 добу, а повні списки — не пізніше ніж за 2 годин до початку змагання.

4.8. Фактом подання заявки учасник і водій підтверджують знання МСК ФІА, НСК ФАУ, даного та Індивідуального Регламентів, приймають встановлені умови без обмежень, зобов’язуються виконувати всі правила і вимоги МСК ФІА, НСК ФАУ, офіційних осіб змагання та Організатора.

4.9. Забороняється допуск до участі у змаганні учасників, які не пройшли адміністративної перевірки, якщо вони не подали заявки згідно п.4.2.

4.10. Учасники змагань повинні внести заявочні внески у вигляді доброчинного внеску для розвитку автомобільного спорту згідно порядку, який встановлюється Індивідуальним Регламентом змагання.

4.11. Розмір внеску, який встановлюється згідно п.4.10. не повинен перевищувати:

за кожного водія:

 • 1500 грн. для групи А4
 • 1200 грн. для групи А3, А2
 • 800 грн. для групи А1

за кожну команду:

 • 300грн. за кожного заявленого водія

В разі невиконання водієм п.4.2.1. внесок збільшується на 20 відсотків; у разі невиконання п.4.2.2. — на 50 відсотків.

5. ДОПУЩЕНІ АВТОМОБІЛІ

5.1. До участі у Чемпіонаті допускаються омологовані ФІА або сертифіковані ФАУ на день проведення передстартового контролю, автомобілі груп N і А та кросові автомобілі дивізіону Д-1, які відповідають вимогам Додатку "J" до МСК ФІА (згідно ст. 251-255) і внесені у Національний реєстр спеціальних механічних транспортних засобів для автомобільного спорту, в абсолютному заліку, та у залікових групах А4, А3, А2, А1, а саме:

 • група А4 — автомобілі груп N і А та кросові автомобілі дивізіону Д-1 з робочим об'ємом двигуна до 3500 куб. см. включно без наддуву або до 2058 куб. см. включно для двигунів з наддувом;
 • група А3 — автомобілі груп N і А та кросові автомобілі дивізіону Д-1 (в тому числі групи А "кіт-кар" та групи А "Супер-1600") з робочим об'ємом двигуна до 2000 куб. см, а також автомобілі групи А з робочим об'ємом двигуна до 1600 куб. см.
 • група А2 — автомобілі ВАЗ 2108 та його модифікації, підготовлені згідно вимог омологації А-5345, а також автомобілі групи N та кросові автомобілі дивізіону Д1 з робочим об’ємом двигуна до 1600 куб. см.;
 • група А1 — автомобілі груп N і А та кросові автомобілі дивізіону Д1 з робочим об’ємом двигуна до 1400 куб. см.

5.2. Якщо до участі у змаганні допущено менше 5 автомобілів у певній групі змагання у цій групі вважається таким, що не відбулося, а автомобілі рішенням Колегії Спортивних Комісарів переводяться до вищої групи.

5.3. Дозволяється подавати заявки для участі автомобіля нижчої групи лише в наступну вищу групу.

5.4. Автомобілі Дивізіону 1 повинні відповідати вимогам ПДР України.

5.5. На автомобілях всіх груп в обов’язковому порядку з обох боків наносяться написи на крилах або на задніх бокових вікнах автомобілів: прізвище, ім’я водіїв, репродукції державного прапора України. Висота шрифту для написів на крилах – щонайменше 40 мм, а для написів на вікнах – щонайбільше 100 мм. Інші написи і реклама — згідно НСК ФАУ.

5.6. Застосування шин з шипами забороняється в період з 1 квітня по 1 грудня.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ГІРСЬКИХ ГОНОК

6.1 Кожне змагання включене в залік Чемпіонату повинно бути організоване таким чином щоб від початку адміністративної перевірки до нагородження переможців проходило щонайбільше два дні (для міжнародних змагань – щонайбільше три дні).

6.2 Ознайомлення з трасою змагань до офіційного початку ознайомлення забороняється під загрозою відмови у старті. Учасники змагань не мають права з'являтися на трасі змагання за 7 днів до їх офіційного початку.

6.3 Кожна гірська гонка в Чемпіонату повинна тривати, як правило, один день.

7. ТРАСИ

7.1. Всі траси повинні бути інспектовані ФАУ. Секретні траси не допускаються.

7.2. Загальна довжина усіх залікових підйомів повинна бути щонайменше 8 км та щонайбільше 12 км.

7.3. Траса може мати 1 або декілька ухилів з горизонтальними ділянками та спусками. Перепад висот між стартом і фінішем повинен становити щонайменше 6 відсотків.

8. КЛАСИФІКАЦІЯ. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ОЧКІВ. РОЗПОДІЛ МІСЦЬ

8.1. Після кожного змагання, включеного у залік Чемпіонату встановлюється наступна класифікація:

 • класифікація екіпажів у абсолютному заліку та у кожній групі (при умові, що у групі допущено 5 і більше водіїв);
 • класифікація командного результату серед команд;

8.2. Порядок нарахування очок:

8.2.1. Очки за зайняті місця в групі та абсолютному заліку нараховуються водіям згідно таблиці, вміщеної у п. 12.1. Б «Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) України та змагань, включених у їх залік».

8.3. Звання Чемпіону України з гірських гонок серед водіїв в абсолютному заліку та у залікових групах, як і наступні місця, визначаються за найбільшою сумою очок, набраних водіями на тій кількості змагань, включених у залік Чемпіонату згідно наступної шкали:

 • для 4-5 фактично проведених змагань: сума мінус 1 гірший результат;
 • для 6-7 фактично проведених змагань: сума мінус 2 гірший результат.

8.4. У випадку, якщо фактично проведено 1 — 3 змаганя-етапи, враховуються всі результати.

8.5. Якщо водії при остаточній класифікації набрали однакову кількість очок, то першість визначається за кращим місцем, зайнятим на усіх змаганнях, включених у залік Чемпіонату. У випадку нової рівності, порівнюються наступні кращі місця, в тому числі ті що не увійшли до заліку. При подальшій рівності порівнюються місця на останньому (передостанньому і т. д.) етапі Чемпіонату.

8.6. Якщо на всіх змаганнях, включених у Чемпіонат, стартувало менше 12 водіїв у абсолютному заліку або у певній заліковій групі, водію, який набрав найбільшу кількість очок з урахуванням п.8.3. присвоюється звання Переможця Чемпіонату України і нагороджуються тільки водії, що посіли 1 та 2 місце, а якщо заявлено менше 6 водіїв – звання Переможця Чемпіонату України не присвоюється, і нагороджується лише водій, який посів 1 місце. Якщо в Чемпіонату у відповідній заліковій групі фактично відбулося менше чотирьох етапів, то в цій заліковій групі водію що виборов перше місце присвоюється звання Переможець змагань Чемпіонату України.

8.7. Першість на кожному змаганні серед команд визначається за найбільшою кількістю очок, набраних двома і менше водіями. При цьому очки водію у командному заліку визначаються як сума очок, нарахованих за місце в групі та абсолютному заліку згідно п.8.2.1.

8.8. У Чемпіонату першість серед команд визначається за найбільшою сумою очок, набраних ними на всіх змаганнях. При рівності очок першість визначається за кращим місцем, зайнятим командою на всіх змаганнях, включених у залік Чемпіонату. У випадку нової рівності, до уваги беруться наступні кращі місця. При подальшій рівності – порівнюються результати на останньому (передостанньому і т. д.) етапі Чемпіонату.

8.9. Чемпіонат у командному заліку вважається таким, що не відбувся, якщо в ньому взяли участь менше ніж 1 команда.

9. ПРОТЕСТИ І АПЕЛЯЦІЇ

9.1.Будь-який протест повинен бути поданий у відповідності з Розділом XII НСК ФАУ.

9.2.Кожен протест повинен подаватися у письмовій формі, підписаний володарем ліцензії учасника та повинен супроводжуватись внеском у розмірі 250 грн. та гарантійним внеском у сумі:

 • 250 грн. — за перевірку одної з частин автомобіля (двигун, трансмісія, керування, гальмівна система і т.і.), яка не потребує розбирання агрегату;
 • 1000 грн. — за перевірку одної з частин автомобіля (двигун, трансмісія, керування, гальмівна система і т.і.), яка потребує розбирання агрегату;

9.3. Витрати, що пов'язані з виконанням робіт по демонтажу та монтажу при перевірці протесту, що не покриваються гарантійнім внеском відносяться на рахунок протестуючої сторони і розмір витрат визначається відповідно до розцінок офіційного дилера в Україні по даній марці автомобіля.

9.4. Внески, вказані у п.п. 9.2.; 9.3. повертаються тільки у випадку, якщо протест виявився обґрунтованим, або на основі рішення ФАУ.

9.5. Протести подаються Директору змагання. При відсутності Директора змагання протести подаються будь-кому зі Спортивних Комісарів.

9.6. Протести подаються:

 • проти прийняття заявки – не пізніше двох годин після закінчення передстартового контролю автомобілів,
 • проти рішення Технічного Комісара або контролера – на протязі 1 години після винесення цього рішення,
 • проти помилок або порушень, здійснених на протязі змагання з питань відповідності (невідповідності) автомобіля вимогам або класифікації, встановленій по закінченню змагання – подається на протязі 30 хвилин після офіційної публікації результатів.

9.7. Забороняється внесення протестів по рішенням, винесеним суддями лінії старту, суддями фінішу або суддями факту по суті виконання ними своїх службових обов'язків (ст. 149 НСК ФАУ).

9.8. Учасники можуть подавати апеляції відносно прийнятих рішень у відповідності з розділом XIII НСК ФАУ.

9.9. Для збереження за собою права на апеляцію учасник зобов'язаний на протязі години після опублікування цього рішення повідомити Спортивних Комісарів про намір опротестувати їх рішення.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Організатор змагання повинен провести урочисте нагородження переможців змагання з участю представників засобів масової інформації, як правило у місцях відкритих для глядачів. Обов’язковими атрибутами нагородження переможців та призерів змагання, включеного у залік Чемпіонату України є: наявність у місці проведення нагородження — Державного прапору України, прапору ФАУ. На місці проведення нагородження (подіум, арка, і т.і.) повинно бути розміщено зареєстровану емблему ФАУ розміром не менше 50Х50 см. і текст «АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ. ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ГІРСЬКИХ ГОНОК (висота літер жодного іншого напису у місці нагородження не може бути більше літер вказаного тексту). Порядковий номер етапу, місце проведення, дата».

10.2. Час, місце і процедура прибуття для нагородження учасників змагання встановлюється у Індивідуальному регламенті та Програмі змагання. Нагородження переможців змагання повинно проводитися згідно Програми змагань за попередніми результатами, що не враховують результати заключного технічного огляду, протестів та апеляцій. При умові невідповідності остаточних результатів попереднім, учасники змагань, які неправомірно отримали нагороди та дипломи, повинні повернути їх організатору.

10.3. Присутність всіх учасників та водіїв змагань Чемпіонату на всіх заходах, включених у програму змагань та на урочистому нагородженні Чемпіонату, переможців та призерів Чемпіонату обов`язкова. Відсутність без дозволу організатора учасників і водіїв на заходах вказаних у програмі веде до позбавлення призів та штрафним санкціям відповідно до рішення комітету з гірських гонок.

10.4. Розподіл призового фонду а також інші положення, які не увійшли у даний Регламент, встановлюються Індивідуальним Регламентом та Програмою змагання на підставі Стандартного Регламенту змагання, включеного у залік Чемпіонату та у відповідності до МСК ФІА, НСК ФАУ та іншими регламентуючими документами ФІА та ФАУ.

10.5. Для затвердження результатів Чемпіонату України з гірських гонок організатор повинен у тижневий строк надіслати всі протоколи затверджені рішенням Колегії Спортивних Комісарів та за підписом Директора змагання до Дирекції ФАУ.

10.6. Тільки ФАУ уповноважена вирішувати будь-які розбіжності, що можуть виникнути при виконанні даного Регламенту.

10.7. ФАУ при необхідності вносить зміни і доповнення до цього Регламенту та повідомляє їх у Офіційних бюлетенях ФАУ.